Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#1204

Er veldig i mot oppdrett slik den fremstår i dag ,Den har rasert nok av kysten vår .På tide og ta fjordene tilbake

(Måndalen, 2018-11-13)

#1213

Dagens oppdrettsindustri er en katastrofe for miljø og naturlig fisk i havet og for klima gjennom ekstrem transport.

(Trondheim, 2018-11-13)

#1215

Fordi oppdrett ødelegger fjorder og maritimt miljø kilometervis rundt seg. Sprer sykdom, er ikke bærekraftig slik det drives. Vi kan ikke ødelegge mer for dem som komner etter oss. Vi skylder å ta vare på naturen.

(Kragerø, 2018-11-13)

#1216

Jeg støtter helt og fullt opp om oppropet for at våre felles marine ressurser skal behandles med respekt og omtanke. Det innebærer at det må jobbes for å få oppdrettet i lukkede anlegg for å få slutt på forurensinga som oppdrettsnæringa har stått for

(tromsø, 2018-11-13)

#1217

Sjøørreten blir sterkt truet av lakselus og sjøørrrtbestandene desimeres. Lukk anleggene, få kontroll på lus og kjemikaliebruk. Fang opp avføringen og bruk fosforet til noe fornuftig i landbruket. Det blir for dumt å la en ikke fornybar ressurs gå til spille i havet!!!!!

(Larvik, 2018-11-13)

#1222

Livet i havet ikke skal ødeleggess pga profitt!

(Porsgrunn, 2018-11-13)

#1224

Jag älskar vildlax

(Stenungsund , 2018-11-13)

#1227

Jeg boikotter fisk fra oppdrettsindustrien og anbefaler alle å gjøre det med basis i de uhyggelig kyniske forholdene industrien har til grunn for sin virksomhet. Jeg skammer meg over at norske myndigheter tillater en slik uetisk virksomhet som legger beslag på og forringer og ødelegger våre fellesverdier, naturen. - Dypt skuffet!

(Drøbak , 2018-11-13)

#1231

Vær litt kul a

(Oslo, 2018-11-13)

#1233

Har sett og opplevd både rømmninger og hva anleggene har gjort med fjordene på vestlandet og nordover.

(oslo, 2018-11-13)

#1238

Ønsker en slutt på dette!!!

(Oslo, 2018-11-13)

#1239

Oppdrettsnæringen er miljøkriminell!

(Svanvik, 2018-11-14)

#1243

Jeg signer fordi det snart er for sent å redde villaksen, fjordmiljøet er truet, de som lever av det kystnære har sitt levebrød truet.
Det er på tide at vi tar i bruk det samme prinsippet for oppdrettsnæringen som vi har for andre næringer: forurenseren betaler.

(Nøtterøy, 2018-11-14)

#1252

Jeg ønsker et mer bærekraftig løsning

(oslo, 2018-11-14)

#1253

Guollebiebman nuoskkiida vuonaid ja ábi. Fiskeoppdrett slik det er nå ødelegger fjordene og det åpne havet.

(9525 MAZE, 2018-11-14)

#1254

Fordi det ødelegger for våre ville fiskebestander og at det sannsynligvis gjør at villaks og sjøørret vil dø ut om noe ikke gjøres.

(Trondheim , 2018-11-14)

#1257

Fiskeoppdrett i åpne merder er ødeleggende for nature i mange sammenhenger og må stoppes så fort som mulig.

(Harstad, 2018-11-14)

#1264

Vi trenger drift av oppdrettsnæring som er i tråd med naturen og ikke destruktiv.

(Mandal, 2018-11-14)

#1266

Vi har ikke råd til å ikke få denne industrien ut sv fjordene. De må på land!!

(Roa, 2018-11-14)

#1269

Lukk merdene, eller få de på land. Skjerp lov om dyrevelferd og miljø, og vi må sørge for at det ikke gis dispensasjoner! Og vi må motivere havbruksnæringa til å vise vett, anstendighet og bærekraft og utvise strenge konsekvenser hvis de ikke lar seg motivere.

(HAMARØY, 2018-11-14)

#1273

Lenge Leve Havet!!

(Bodø, 2018-11-14)

#1278

Fordi frisk fisk er digg.
Fordi rent av er pent.
Fordi sunn natur er kult.

(Trondheim, 2018-11-14)

#1279

Ta grep for å forvalte hav-ressursene på en bærekraftig måte. Havet e mordi!

(Bodø, 2018-11-14)

#1280

Oppdrettsnæringens uforsiktighet truer villaksstammene

(Bekkestua, 2018-11-14)

#1281

.... fordi noe annet ville vært tullete

(Oslo, 2018-11-14)

#1282

Jeg er glad i naturen og dens mangfold. Ønsker ikke naturen ødelagt av griske kapitalister.

(Lillesand , 2018-11-14)

#1290

de må ta sin del av ansvaret

(Ås, 2018-11-14)

#1291

Det er på høy tid!!!!

(Oslo, 2018-11-14)

#1293

Jeg vil ikke at havet skal bli enda mer forgiftet og ødelagt.

(Asker rock city, 2018-11-14)

#1294

Alle mærer må opp på land.

(Træna, 2018-11-14)

#1297

Jeg er livredd for at det biologiske mangfoldet i havet skal bli skadelidende av forurensing og rømninger av laksefisk.

(Trondheim, 2018-11-14)

#1306

Oppdrettsnæringen slik den drives i dag er helt uakseptabel på flere områder.

(Oslo, 2018-11-14)

#1309

Jeg vil beholde villaksen og få oppdrettsfisken på land.

(Gjettum, 2018-11-14)

#1310

Våre fjorder skal være rene og levedyktig for alt liv i havet!

(Tromsø, 2018-11-14)

#1311

Fjøsfisk er ikke mat!!

(Vadsø, 2018-11-14)

#1316

Ta vare på naturen, miljøet og stammen av villaks!

(STABEKK, 2018-11-14)

#1326

Enig

(Larvik, 2018-11-14)

#1331

Det er en total mangel på økologi som får folk i posisjoner til å bestemme at det er greit med videre drift på gamlemåten. Jeg er skremt uv den uvitenhet som finnes blandt folk i det offentlige norge.

(Vesterålen, 2018-11-15)

#1332

Gillar en ren natur

(Orust, 2018-11-15)

#1337

Norske fjorder og norske hav skal ikke bli ødelagt fra oppdrettsnæringen!
Slutt med miljøforsøppling!!!

(Bruchsal, 2018-11-15)

#1351

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at fjordene skal forurenses mer til av lusemiddel, kobber, og avføring. Nok er nok.

(Laksvatn, 2018-11-15)

#1363

Norsk lakseoppdrett er nødt å bli en miljøvennlig næring.

(EIDSLANDET, 2018-11-16)

#1370

Det står jo faktisk i § i oppdrettslova. Men er gløymd av styresmaktene som forvaltar lova. Osterfjorden ( min fjord) er nesten øydelagd av oppdrettsnæringa.

(Hjelmås, 2018-11-16)

#1381

Vi må ta vare på naturen vår og forvalte de ressursene vi har på en bærekraftig og ikke minst forsvarlig måte!

(Vennesla, 2018-11-16)

#1383

Jeg signer fordi rekefiskere mister livsgrunnlaget sitt, fordi dyrevelferden i merdene ikke er akseptabel, fordi folk får sei fulle av pellets, fordi fôret er fullt av overfiskede peruvianske anchoveta-bestander og sinnsvake soyaplantasjer i Sør-Amerika, fordi noen få tjener grovt på å utnytte fellesskapets ressurser og aller mest fordi villaksstammer, som har svømt opp norske elver siden siste istid, er i ferd med å forsvinne .

(Asker, 2018-11-16)

#1388

Oppdrett er styrt mer av penger og profitt enn bærekraft og dyrevelferd

(Leknes, 2018-11-17)

#1391

Respekt for laksen i oppdrett og for villdyra i sjøen og i fjjordene

(OSLO, 2018-11-17)