Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#602

De kan ikke fortsette å ødelegge norsk natur på denne måten

(Stavanger , 2018-09-11)

#604

Jeg signerer fordi fiskeoppdrett i sjøen ikke er annet enn motbydelig miljøkriminalitet og burde vært forbudt.

(2016 Frogner, 2018-09-11)

#605

Laksen og sjøørreten trenger hjelp

(Bærum, 2018-09-11)

#608

Hater disse utslippene

(Trondheim, 2018-09-11)

#610

Oppdrett av laks i åpne mærer ødelegger kysten og livet i sjøen ( spesielt Aure og vill Laksebestandem.

(Stord , 2018-09-11)

#617

Norsk oppdrett bør bli ledende på bærekraftig sunn produksjon. Nå er det hastverk, gift og pengene alene som rår

(Elverum, 2018-09-11)

#622

Oppdrett e nåkka dritt

(Olderdalen , 2018-09-11)

#625

Fordi det må bli slutt på voldtekt av kysten. Denne næringa må i lukkede anlegg.

(Bardufoss, 2018-09-11)

#628

Jeg signerer fordi jeg mener at det ikke gjøres tilstrekkelige «føre var»-tiltak sett i forhold til skadepotensialet.

(Gratangen, 2018-09-11)

#629

Signerer for jeg vet hva oppdrett og mæredasser betyr i negativ forstand for villfisk. Da laks og ørret osv. Døden under vannspeilet er de rette ord.

(Fredrikstad, 2018-09-11)

#633

Jeg vil ha oppdrett inn i lukka anlegg

(Bø i Vesterålen, 2018-09-11)

#650

Jeg har selv opplevd at de har misbrukt naturen.
Villaksen blir utslettet. De ødelegger havet og dreper livet i havet. Hva skal laksen spise tilslutt? En plass må måten hentes ifra.

(Hitra, 2018-09-11)

#651

Uten havet må vi bære båtan

(Tromsø, 2018-09-11)

#655

Fordi oppdrettere ødelegger økosystemet i sjøen.

(Vigrestad, 2018-09-12)

#672

Dette er viktig for framtida.

(Bodø, 2018-09-12)

#673

Jeg har fisket før og etter oppdretts anlegg var i fjordene. Og fått pellets fisk på kroken

(Grua , 2018-09-12)

#674

Bekymret for villaksen og langtidsvirkninger av utslipp fra oppdrettsnæringen.

(Ingeberg , 2018-09-12)

#679

Engstelig iver miljø skader dette påfører

(Askim , 2018-09-12)

#682

jeg signerer fordi jeg vil ha et rent og levende hav

(bergen, 2018-09-12)

#686

Jeg synes det er forkastelig at oppdrettsnæringa forurenser og kanskje ødelegger livet i havet for kortsiktig gevins, og for overdådig rikdom for noen få.

(Silsand , 2018-09-12)

#688

næringa tar livet av havet og trenger et strengt regelverk

(Ås, 2018-09-12)

#691

Bevar matfatet giftfritt

(Bodø, 2018-09-12)

#692

Vi hr nord sitter igjen med dritten og profitten går til mangemillionær i Sør-Norge og utlandet

(Tjeldsund, 2018-09-12)

#696

Jeg har sett utviklingen med våre lakse elver og fjorder siden oppstarten på oppdrett i Norge. Helt forferdelig. Det må virkelig være mulig, og tjene penger uten at vi ødelegger slik som man gjør med oppdrett.

(Steinkjer, 2018-09-12)

#701

Dette er galskap

(Hokksund , 2018-09-12)

#704

For mange negative konsekvenser
Rømninger, lus, avføring forrester og lusemiddel
Som havner i sjøen og ødelegger livet der.
Ikke berekraftig

(Fjellhamar, 2018-09-12)

#706

Norskekysten er en naturressurs tilhørende Norges befolkning i felleskap, og skal behandles med respekt og omtanke slik at vi sikrer fremtidige generasjoners tilgang til et intakt marint økosystem, Jeg mener at alle aktører som disponerer av felleskapets ressurser skal forvalte sine tillatelser på en ydmyk, langsiktig og økologisk bærekraftig måte.

Oppdrettsnæringens bruk av avlusingsmidler er bare èn av mange ting som er fullstendig i strid med bærekraftig forvaltning av fjordene. Få all oppdrett opp på land!

(Finneidfjord, 2018-09-12)

#709

Jeg liker laks

(Oslo, 2018-09-12)

#711

Nå må politikere ta ansvar og få denne næringa bærekraftig ,det e en prekær situasjon for miljøet.

(Mo i Rana , 2018-09-12)

#719

På tide å stille krav til en skitten næring som legger døde fjorder igjen mens de selv tjener milliarder. Skammelig!

(Drangedal, 2018-09-12)

#724

Når næringen ikke selv tar ansvar så må det reguleres av myndighetene. De har økonomi til å rydde selv, men det skal heller brukes tid og ressurser på å benekte/bortforklare miljøproblemene. Begynn med å begrense innkjøp av for til behovene i henhold til konsesjonene så unngår man overforing for å maksimere profitt på bekostning av miljø. Kunne og vært interessant å fått nøyaktige oksygenmålinger i oppdrettsfjorder for å kunne si noe om hvorfor villfisk skyr slike fjorder.

(Nesna, 2018-09-12)

#726

Jeg er imot oppdrett i sjøen.
Få det på land

(Hammerfest, 2018-09-12)

#727

Fiskeoppdrett forurenser og er ødeleggende for fiskestammen i havet.

(Mo i Rana, 2018-09-12)

#736

Det handler om å ivareta det livsgrunnlaget våre etterkommere også skal nyte godt av.

(Namsos , 2018-09-12)

#755

Jeg er i mot måten oppdrett av laks blir drevet i dag. Jeg er redd for at dette ødelegger alt det fine naturen gir oss. Få dritten på land!

(Halden, 2018-09-12)

#757

Rent hav!!

(Jøvik , 2018-09-12)

#759

Næringa ikke er bærekraftig, ja til lukka anlegg.

(Kjøpsvik, 2018-09-12)

#766

Mot forgiftning av fjorder

(Laksvatn, 2018-09-12)

#772

Det må bli slutt på å forgifte havet med lusemidler og for. Det må bli slutt på all rømming av laks, som igjen ødelegger elvene våres. Få alle anlegg på land så fort som mulig. Profitten til eierene går visst foran respekten for alt liv i havet de disponerer,

(Drangedal, 2018-09-12)

#775

Jeg signerer fordi jeg i en årrekke nå har sett på hvordan oppdrettsNorge nekter å forholde seg til etiske normer innen dyrevelferd og neglisjerer bærekraftige prinsipper.

(Trondheim, 2018-09-12)

#776

Har skrevet om og vært imot denne galskapen og mafiaen som driver den med myndighetenes tillatelse i mange år. Håoer indetlig at også de store nasjonene får opp øynene for hva de tillatet importert fra Norge!

(Elverum, 2018-09-12)

#778

Vi kan ikke ha en næring som til de grader ødelegger for økosystemene. Blant annet lider villaks, sjøørret og krepsdyr sterkt som følge av næringen. Hittil har det vært veldig fokus på laks, men sjøørreten er langt mer utsatt enn laksen. I fjorder med oppdrettsanlegg er den bortimot utryddet. Det er et paradoks at den beste sjøørretfjorden i Norge er Oslofjorden, der det ikke er oppdrettsanlegg!!
Hvorfor kan ikke Norge gå foran åpålegge helt lukkede anlegg, eller få de på land. Det vil sikkert fordyre kilosprisen på laksen med noen kroner, men da kan den selges som økologisk bærekraftig. hvilket vil være et stort konkurransefortrinn!

(Lillehammer, 2018-09-12)

#779

Laksen er ingen privat eiendel. At noen profitterer og ødelegger bestander er vanvittig

(Røros, 2018-09-12)

#781

Noe må gjøres nå!

(Trondheim, 2018-09-12)

#782

jeg er enig.

(Oslo, 2018-09-12)

#785

Ta til vettet! Slutt å helle gift i havet og forgifte fisker, planter, dyr, mennesker, hav , luft og jorda. Det er GALSKAP !!!

(Bergen, 2018-09-13)

#790

Jeg signerer fordi jeg ikke vil ha skit og gift i matfatet, og jeg misliker sterkt at noen på død og liv skal tjene seg rike på felles goder ved å ødelegge og utradere miljøet i havet.

(stavanger, 2018-09-13)

#799

Fordi grådige profittører har sørget for at oppdrettsnæringen er fullstendig ute av kontroll. Hele næringen bør forbys!

(Gamle Hellvik vei 5 B, 2018-09-13)