Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning

Kommentarer

#4

Jeg signerer fordi det er mange situasjoner der forskere og lærere trenger ro til samtaler med studenter, kollegaer og ro til forskning

Siri Gerrard (UiT, 2018-02-23)

#7

Ansatte trenger ro og konsentrasjon for å forberede, veilede og forske.

Birgitte Bentsen (Alta, 2018-02-23)

#21

Forskning på temaet kontorlanskap har påvist at det er en rekke ulemper, og få eller ingen fordeler. I akademia virker kontorlandskap ekstra lite hensiktsmessig.

Jan Roksvold (UiT Norges arktiske universitet, 2018-02-23)

#24

Forskning viser entydig at kontorlandskap ikke er egnet måte å orgaisere ansatte med oppgaver som krever konsentrasjon over tid, slik som forskning og utviklingsarbeid. Det er er både utidig og paradoksalt at den foreliggende forskningen på dette feltet, ikke er inntatt i vurderingsgrunnlaget for byggeprosjekter i akademia.

Evelyn Eriksen (UiT Norges Arktiske universitet, 2018-02-23)

#26

Jeg trenger rom til å tenke alene og produsere forskning. Sensitivt materiale må jobbes med i et lukket rom for å ivareta personvern - spesielt når jeg har videomateriale som forskingsmedia. I tillegg må jeg tenke alene for å forberede kvalitetsundervisning.

Veronica Bergan (Tromsø, 2018-02-23)

#28

Umulig å drive forskningsarbeid - som krever dyp konsentrasjon - i et åpent kontorlanskap.

Anne Myrstad (Uit- Norges arktiske universitet, 2018-02-23)

#33

det er utallige grunner for at kontorlandskap i akademia er en dårlig idé:
- veiledning blir utfordrende, siden det innebærer mange situasjoner hvor enten studenten er fortvilt pga skrivesperre, har personlige problemer veilederen må vite om, ønsker å diskutere etiske problemstillinger som innebærer å snakke om taushetsbelagt informasjon eller generelt (og det gjelder også en del kvantitative prosjekter) blir taushetsbelagt informasjon diskutert; ingen av disse situasjonene blir mulig i et kontorlandskap
- diskusjoner mellom kollegaer, både om egen upublisert forskning og studenter man underviser, disse to kontekster egner seg ikke for et kontorlandskap
- håndtering av taushetsbelagt informasjon:Når man sitter midt i dataanalysen av taushetsbelagt materiale, innebærer det ofte at man har masse ark spredt utover bordet, og ordnet det på en måte man selv har oversikt over. Hvis dette skjer i et kontorlandskap, må man hver gang man går på toalettet, skal til et møte, ønsker å spise lunsj utenfor kontorplassen, vil hente seg litt vann osv., samle sammen alt man har lagt ut og ordnet, og låse det ned i et metallskap, for så etter 1 minutt eller en halvtime grave det frem igjen for å fortsette å jobbe med det.
- studiekonsulenter får ikke gjort en viktig del av jobben sin, som er å ivareta fortvilte studenter som sliter med studiene sine. De færreste vil føle seg komfortable med å sitte gråtende i et kontorlandskap og redegjøre for hva de sliter med
- alle de ovennevnte situasjonene vil også føre til nedsatt konsentrasjon hos ansatte rundt, det er vanskelig å konsentrere seg hvis man må høre på personlige historier i kubiklet vsa, eller ikke minst å høre noen diskutere et fremtidig forskningsprosjekt, eller snakke i telefonen.
- skype-møter blir vanskelig, særlig hvis de inneholder informasjon som man ikke ønsker å dele med hele avdelingen, f.eks. ideer for fremtidige forskningsprosjekt.
All ovennevnt aktivitet kan gjennomføres i egen møterom, vil noen kanskje argumentere. Men dette tar bort hele poenget med plassbesparing, fordi siden (som her vist) er så mange sammenhenger hvor akademiske ansatte vil ønske/trenge å trekke seg tilbake til et låsbart rom hvor ingen andre enn de inviterte er tilstede, vil man trenge nesten like mange møterom som det er ansatte, og det blir mye mindre effektiv plassutnyttelse enn om man hadde enekontor til å begynne med.

Anna Loppacher (Tromsø, 2018-02-23)

#34

http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/10/Leste-all-forskning-om-%C3%A5pne-landskap-fant-bare-helseskader-og-produktivitetstap-69586.ece

Jan Höper (Tromsø, 2018-02-23)

#37

Det er en dårlig ide med kontorlandskap for vitenskapelige ansatte

Tore Brattli (Tromsø, 2018-02-23)

#42

Kontorlandskap er egnet til flere yrkesgrupper, men når store deler av hverdagen handler om tankearbeid knyttet til undervisning og forskning, samt veiledning av studenter, vil åpent landskap være til hinder for produktivitet og trivsel. Hjemmekontor er alternativet, men da mister man muligheten til å alltid være tilgjengelig for hverandre, til den uformelle og den faglige praten. Hvis 50% skal få eget kontor, vil vi fremme et hierarktisk system. Noen er viktigere enn andre. Vil vi ha det sånn???? Ja til eget kontor for alle ansatte!

Inger Merethe Hansen (Tromsø, 2018-02-23)

#50

Kontorlandskap har ulemper som er uforenlige med akademisk arbeid.

Erik Adalberon (Kris, 2018-02-23)

#52

Åpne kontorlandskap ikke egner seg i det hele tatt for den type arbeid faglig ansatte ved høgskoler og universiteter utfører. Slike løsninger fremmer ikke kreativitet og fordypning.

Gro-Renée Rambø (Kristiansand, 2018-02-23)

#55

Bygge dårlige løsninger er ikke effektivt

Yngve Antonsen (Tromsø, 2018-02-23)

#60

Åpent kontorlandskap er drepende for konsentrasjon, skriving og forskningsarbeid.

Holger Pötzsch (TROMSØ, 2018-02-23)

#67

Kontorlandskap vil gjøre det umulig å få ro til å jobbe. Resultatet blir hjemmekontor og mangel på kontakt med fagmiljøet.

Stephanie Hazel Wold (Bergen, 2018-02-23)

#76

Jeg signerer fordi jeg ser det som svært vanskelig å skulle sitte i kontorlandskap som vitenskapelig ansatt. Det vil være utfordrende både i mitt arbeid som forsker, og like mye i undervisning og veiledning av studenter.

Rachel Jakhelln (Tromsø, 2018-02-23)

#77

Jeg signerer fordi jeg aldri kunne konsentrert meg i kontorlandskap.

Laila Oskarsson (Kvaløysletta, 2018-02-23)

#79

Både erfaring og forskning viser at kontorlandskap hemmer konsentrasjon, effektivitet og produktivitet. Det blir mindre fleksibilitet; man kan ikke forlate plassen sin uten å sikre sensitiv data/informasjon; man kan ikke bare invitere studenter innom til samtaler, men må reservere eget rom for samtaler/veiledning; da kan det være behov for nesten like mange møterom som det er ansatte i landskapet.

Ellen Mentzoni (UiT Norges Arktiske Universitet, 2018-02-23)

#80

Jeg har erfart kontorlandskap. Et slikt landskap forstyrrer, skaper avbrudd og er et hinder for konsentrert akademisk arbeid, samt kreativitet av den typen vi trenger i akademisk arbeid. Kontorlandskap er dessuten mer egnet for å overvåke de ansatte (at de "befinner seg på pulten sin"), enn for å fremme deres produktivitet, systematikk og kreativitet. Selv med en dialogisk og hyggelig leder vil det øke frykten for slik overvåkning, noe som igjen dreper kreativitet og konsentrert, fritt akademisk arbeid. I sum: Kontorlandskap er en elendig og kontraproduktiv ide, mest egnet for å gi administratorer inntrykk av at de "har kontroll" på sine ansatte.

Vidar Vambheim (Uit, Norges Arktiske Universitet, 9037 Tromsø , 2018-02-23)

#82

Å jobbe i høyere utdanning krever ro og konsentrasjon. Åpne kontorlandskap er uegnet innenfor denne typen virksomhet.

Bjørn-Henrik Johannessen (UiT, 2018-02-23)

#84

Eg signerer fordi eg liker å tenkje meg om.

Trond Trosterud (Tromsø, 2018-02-23)

#86

Det vil gi dårligere arbeidsvilkår, bl.a. redusere mulighet til konsentrasjon og fordypning.

Sissel Sollied (UIT, 2018-02-23)

#87

Jeg har erfaring med kontorlandskap, og det er en meget dårlig løsning. Det er umulig å konsentrere seg i landskap, og dermed er det ødeleggende for både produktivitet og trivsel!

Tove Holmbukt (UiT, 2018-02-23)

#103

Kontorlandskap vil være fundamentalt ødeleggende for forskningsarbeid. Dette virker svært merkelig i en tid hvor man offisielt satser på å styrke norsk forskning.

Erik Tonning (Bergen, 2018-02-23)

#108

Jeg signerer, fordi kontorlandskap i høyere utdanning for faglig personale viser manglende forståelse av hvordan vi arbeider og for vårt arbeide. Mvh Steffen Borge

Steffen Borge (UiT Tromsø, 2018-02-23)

#111

Jeg er uenig i at en skal sitte i et kontorlandskap. KOntorlandsskap vil gi negative konsekvenser som rettes mot det psykososiale miljøet ifht støy, konsentrasjon, manglende mulighet til å drive forskning og hindrer gode veiledningssamtaler med studentene gjennom digitale verktøy på eget kontor.

Berit Thorslund (Alta, 2018-02-23)

#112

Jobben til akademikere, dvs. forskning, utvikling og undervisning, krever mange ulike arbeidsoppgaver av hver enkelt av oss, og de fleste av disse oppgavene krever høy grad av konsentrasjon, diskresjon og tilgjengelighet kombinert med avgrenset rom hvor også faglitteratur er tilgjengelig. I et åpent landskap vil det være svært krevende å skulle finne en løsning på arbeid med konfidensiell data, ha god dialog med studenter og opprettholde en høy produktivitet. Ethvert "Hei", "God morgen", eller innledning til tilfeldige samtaler vil være et brudd på konsentrasjonen som ikke vil være velkomment til tross for presentert i en vennlig ramme, fordi konsentrasjonsbrudd hele tiden krever det som i stedet skulle vært brukt til å være produktiv.

Ingrid C Nordli (UiT Norges arktiske universitet, 2018-02-23)

#114

Eget kontor er HELT avgjørende for at jeg skal kunne fylle mitt virke som vitenskapelig ansatt med krevende tankeprosesser!

anne-berit lorentsen (uit harstad, 2018-02-23)

#118

Eg var tilsett ved UiT frå 1972 til 2012. I alle åra var det mye rettleiingsarbeid. I kontorlandskap ville dette vere uråd. Konsentrasjon som forsking krev, er uråd i kontorlandskap. Heimekontor øydelegg fagleg miljø, følgjeleg òg for forsking.

Atle Måseide (Hareid, 2018-02-23)

#125

Jeg er professor ved UiT. Jeg trenger ro til å skrive vitenskapelige artikler. Som forfatter av 17 bøker og nesten 150 artikler, jeg vet hva jeg snakker om. Jeg trenger også et sted hvor studentene kan finne meg og jeg kan veilede dem. Jeg er til stedet på kontoret mitt fra 8:00 til 17:00 fra mandag til fredag og ofte enda mer enn det. Jeg har en internasjonal profil og kan søke jobb utenfor Norge også.

Laura Alexis Janda (Tromsø, 2018-02-23)

#127

http://pahoyden.no/2017/10/overlegen-leste-all-forskning-om-apne-landskap-han-fant-bare-helseskader-og

Vibeke Øie (Tromsø, UiT, 2018-02-23)

#137

Vi trenger et sikkert sted å ha utstyr og hjelpemidler vi bruker i undervisning og forskning.

Steinar Thorvaldsen (Tromsø, 2018-02-23)

#148

Det er en hårreisende idé med åpent landskap for forskere!

Sissil Lea Heggernes (Oslo, 2018-02-23)

#149

Kontorlandskap er dårlig egnet både for den plassen og roen man trenger til forskningsarbeid, og for muligheten til å ha både kollegiale samtaler og veiledningssamtaler med studenter uten å måtte booke møterom, og uten å forstyrre sine kolleger. (Dette er skrevet ut fra erfaring med å sitte i kontorlandskap.)

Hilde Hasselgård (Oslo, 2018-02-23)

#154

Jeg signerer fordi kontorlandskap vil forstyrre konsentrasjonskrevende arbeid som forskning og undervisninsplanlegging. Kontorlandskap vil hindrer oss i å ha nødvendig litteratur som ikke finnes på nett, tilgjengelig på arbeidsplassen. Kontorlandskap vil føre til mye administrasjon for å gi veiledning til studentene. Kontorlandskap vil tvinge vitenskapelige ansatte til å jobbe hjemmefra, noe som vil påvirke samarbeidet på en negativ måte. Kontorlandskap vil gi et svekket utdanningstilbud for studenter. Jeg signerer fordi jeg har tro på at resultater fra forskning på kontorlandskap vil ha større betydning enn synsing!

Kirsten Sivertsen Worum (Tromsø UiT, 2018-02-23)

#158

Jeg signerer fordi jeg mener at kontorlandskap er ødeleggende for kvalitet i forskningsarbeid og for kvalitet i undervisning av studenter i høyere utdanningsinstitusjoner.

Synnøve des Bouvrie (Tromsø, 2018-02-23)

#163

Jeg signerer fordi det er fullstendig uholdbart som forsker å ikke kunne få lukke døren bak seg og sitte i ro og med egne bøker og artikler i papirformat utover pulten i dager og uker ai strekk, for eksempel når man skriver artikler. Jeg, som er forsker, trenger ro for å planlegge forskningsprosjekt og skrive søknader, ro for å lese, ro for å analysere data, og ro når jeg skriver artikler eller kronikker. Jeg er lydsensitiv og blir lett distrahert av andre. Jeg har f.eks. aldri kunnet jobbe og lytte på radio samtidig. Dersom jeg skulle komme i et åpent landskap etter clean desk-prinsippet ville det ført til a) at jeg velger hjemmekontor; eller b) at jeg ber om en legeerklæring på at jeg er lydsensitiv og lett blir distrahert og derfor trenger et eget kontor (om så et bøttekott) for å beholde helsen og dertil være i stand til å utføre forskningsjobben min.
hilsen Mai Camill Munkejord forsker I / professor

Mai Camilla Munkejord (Bergen, 2018-02-23)

#169

Jeg trenger kontoret, både for arbeidsro og for studentkontakt

Victor Valderaune (Namsos, 2018-02-23)

#171

Åpent landskap er egnet for rekreasjon og utfoldelse ute i naturen - ikke for kontoarbeid som krever konsentrasjon.

Anita Dalhaug (Bjørnevatn, 2018-02-23)

#177

Jeg kan bekrefte at alt som skrives om konsekvenser av kontorlandskap, stemmer. Hilsen lærer i vgs som deler kontor med 11 andre

Marthe Moe (Kristiansand , 2018-02-23)

#179

Jeg har arbeidet ved et norsk universitet i over 40 år, er nå pensjonert, men vil ikke at neste generasjon akademikere skal få dårligere arbeidsforhold enn hva jeg hadde.

Bjørn Sørenssen (TRONDHEIM, 2018-02-23)

#184

I mitt forsknings- og planleggingsarbeid trenger jeg som regel stillhet - uten andres kroppslyder og småprat. Når jeg vil snakke og samarbeide med kollegaer eller veilede studenter, ønsker jeg ikke å forstyrre personer i resten av landskapet. Hvordan styre forstyrrelser fra innkomne telefonsamtaler, og hvor skal jeg gå og hvordan skal jeg få med meg PC og div. litteratur som kan trenges i samtaler med ulike samarbeidspartnere? Dette har jeg prøvd i Statped - og det fungerte kun for fellesmøter.

Signhild Skogdal (Tromsø, 2018-02-24)

#193

Kontorlandskap er uegnet for mitt arbeid som vieleder og forsker.

Kari Soriano Salkjelsvik (Bergen, 2018-02-24)

#198

Åpent landskap er helsefarlig

Christine Lingjærde (Bergen, 2018-02-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...