La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#2203

Jeg synes familier skal få velge selv hva de synes er best for deres eget barn

Holmfridur Bratland (Rennesøy , 2018-04-24)

#2208

Jeg syns at det skal være opp til familien selv å fordele permisjonen ut fra hva som passer den enkelte familie best! Det er et overtramp at de nå skal endre dette! Ja til større fellesperioden så man selv kan velge. Det er anbefalt å fullamme lenge, men perioden kan bli kortere for mor?! Dette er motstridende for meg.:

Mina Kaasa (Ramnes, 2018-04-24)

#2212

Jeg signerer, fordi man går mot natur. Dette er jo galskap.

Sigita Løvstad (Sørumsand, 2018-04-24)

#2223

Familier må selv bestemme hva som er rett for dem.

Mille Myhre (Oslo, 2018-04-24)

#2225

Barnet er viktigst her! Mor ammer ofte og mange mødre trenger av den grunn å være lenger hjemme enn det man nå legger opp til.

Åshild Moen Pedersen (Tromsø, 2018-04-24)

#2236

Viktig at vi blir hørt. Er mange som kommer til å "lide" økonomisk visst dette går igjennom! Er ikkje en gang alle som jobbe i offentlig sektor. Flere har egen bedrift som de skal holde i jobb og orden i. Hvordan skal det gå visst får MÅ ut permisjon men egentlig ikkje kan for da går bedriften til grunnen? Tenker ikkje Stortinget i det hele tatt? Er så frustrerende å vite at de skal kunne ta fra oss vår egen fri vilje bare fordi de mener det bør være likestilling? Likestilling er veldig bra, men denne måten kan de inkje gjøre det på!!!
NEI! Nok er nok! Alle familiene få bestemme selv hvordan det skal være og hva som passer best for de!
Selv kommer vi til å slite med de ny reglene og det kommer til å ødelegge oss!

Henriette Fosse (Bergen, 2018-04-24)

#2246

Alle familier bør få bestemme selv!

Charlotte Langset (Molde, 2018-04-24)

#2257

Det er viktig for hver familie ,at vi for bestemme selv hvordan vi skal fordele permisjonen. Her har far en del fri. Men kan ikke ta ut permisjon, for da kan de ikke fortsette å drive firmaet. De er bare 3 ansatte.

Berit Tverlk (6456, 2018-04-24)

#2259

Jeg ønsker st det skal være opp til hver enkelt familie å bestemme dette.

Inga Realfsen (Skien, 2018-04-24)

#2263

Fordi jeg selv vil bli berørt av dette til høsten

Ingrid Hagen (Rena, 2018-04-24)

#2270

Vi venter selv vårt 2 barn. Utrolig frustrerende å ikke få velge selv. De nye reglene gjør det vanskeligt å få fulgt anbefalingene om å full amme nærmere 1 år. Jeg pendler 30 min en vei til jobb, og min samboer kan ikke kjlre denne strekningen hver dag for at junior skal få amme. I tillegg har jeg en krevende jobb hvor man må kunne ta pause litt på sparket. Synes det blir veldig småling at politikere skal bestemme over fellesperioden, det greier voksne foreldre selv.

Ida Skjelvik (Eide, 2018-04-24)

#2275

Jeg er helt enig i at det bør være opp til foreldrene å fordele permisjonen

Lill-Charine Øvrum (Skien, 2018-04-24)

#2288

Dette gir mindre valgfrihet, å det blir aldri likestilling å føde!

Stine Camilla Johnsen (Verdal, 2018-04-24)

#2303

La familier velge selv!

Kristin Starheim (Oslo, 2018-04-24)

#2313

Fordi det nye lovforslaget aldri vil passe for vår familie. For min del strider det helt imot det som er naturlig for meg. Barnets beste burde stå i fokus, ikke likestillingsperspektivet, og det vil potensielt kunne være svært uheldig mtp amming osv.

Gabrielle Bjerkeli (Rælingen , 2018-04-25)

#2316

Dette er noe familien bør kunne velge selv. Føles helt feil at staten skal detaljstyre dette. Hva med amming og anbefalingene der?

Tone Danielsen-Barnett (Hakadal, 2018-04-25)

#2326

Mener det er viktig at samfunnet ikke detaljstyrer og likestiller hver enkelt familie, ingen familier er like og hver familie burde selv kunne få ta valget i forhold til hva som er best for den enkelte familie.

Chatarina Ekornåsvåg (Eidsnes, 2018-04-25)

#2328

Mannen min elsker vår sønn like intenst som meg, men han mistrivdes genuint gjennom hele den påtvungne pappapermisjonen på 10 uker. Dette til tross for at vi spredde det utover så han kun var hjemme tre dager per arbeidsuke og jeg to. Staten må ikke tvinge voksne, allerede likestilte norske par til annen fordelig i spedbarnsfasen enn det som fungerer for dem.

Dessuten føltes det nedverdigende og trist å pumpe seg på toalettet på jobb måned etter måned da jeg på ingen måte var klar for å ammeslutt så tidlig!

Solveig Birk (Oslo, 2018-04-25)

#2329

Dette umuliggjør amming

Gitte Hovin (Sarpsborg, 2018-04-25)

#2331

Jeg mener dette er et skritt i feil retning! Likestilling er vel og bra, men ikke når det går på bekostning av barnet. Mor og far er like viktig for barnet, med unntak av det første året. Vi kan ikke endre biologien. Mor føder og ammer barnet, og barn bør, om det lar seg gjøre, få morsmelk hele det første året. Det er beviste helsemessige fordeler med det. Noen vil nok klare å opprettholde ammingen etter at de er tilbake i jobb, men mange vil ikke det. Jeg skriver under mot dette, for barnet skyld.

Anne Herland (Oslo, 2018-04-25)

#2337

La familiene få bestemme selv. Det er mor som går gravid og ammer, ikke far.

Marthe Lilleborge (Fredrikstad , 2018-04-25)

#2350

Alt kan ikke likestilles, det som heller burde jobbes med å få på papiret er 14dager betalt fødselspermisjon for far, til å hjelpe mor i starten!

Lillian Gribbestad (Molde, 2018-04-25)

#2351

Vi vil ha retten til å bestemme selv hva som passer for familien!

Gina Nøklestad (Hølen, 2018-04-25)

#2353

Mener at valget må være opp til vær enkel. Ikke bestandig alt går etter planen i barseltiden. Barseldepresjon hos mor, eller der mor ikke har kontor jobb men turnus jobb. 3 turnus og ikke får alt tilrettelagt på jobb fordi en jobb i helsevesenet ikke bare kan gåes i fra.

Lillian Kind (Geithus, 2018-04-25)

#2358

Familier må få velge det som passer best. Mor er viktig for barnets første leveår. Nattamming kombinert med jobb er tøft!

Kerstin Pedersen (Moss, 2018-04-25)

#2364

Fordi jeg er helt forbanna enig! Staten har ingenting med å bestemme hvordan hver enkelt familie skal løse foreldrepermisjon. Vi er alle individer og trenger løsning som passer vår familie individuelt!

Liss Maria Myrvang-Øien (Siggerud, 2018-04-25)

#2366

Det er uforsvarlig og diskriminerende for mødre denne retningen vi tar. Kvinner og menn er forskjellige, og vi trenger et samfunn som legger til rette for det, OG likevel behandler kvinner som likeverdige i arbeidslivet. Mødre tvinges til å slutte å amme fordi far skal være like mye hjemme som mor. Det første året er ikke mor og far «det samme» for barnet. Vi kvinner bærer barnet i 9 mnd, vi føder det og kroppen vår produserer maten til barnet. Vi er ikke like i det første året, mor og far. Barnets beste blir tilsidesatt, mors beste blir tilsidesatt. Gi gjerne far 14 uker, men tilføy disse på toppen av de ukene som er fra før. Eller la oss velge selv. La oss bestemme selv når vi skal slutte å amme, når passer det at far tar perm og når passer det at mor går tilbake i jobb.

Lisa Caroline Lillebostad (Trondheim, 2018-04-25)

#2367

Amming er viktig

Lise Kristoffersen (Oslo, 2018-04-25)

#2370

Vi trenger ikke likestilling under tvang!
Og hver familie blr få bestemme hva som er best for dem.

Irene McCallum (Oslo, 2018-04-25)

#2375

Er jordmor, og kan ikke se helt hensikten med å forandre på permisjonen slik den er nå. Tenker på hvordan det skal gå med ammefrekvensen med denne løsningen.

Mina Olava Gulbrandsen (Fredrikstad , 2018-04-25)

#2378

Jeg signerer fordi jeg synes at en hver familie skal kunne bestemme selv hva som er best for dem.

Kerstin Willmann (Hosle , 2018-04-25)

#2384

Fordi alle er forskjellige og har ulike behov!!!!!
La familien selv løse hvordan de vil fordele. Skulle vel bare mangle?!

Vlora Belaj (Oslo, 2018-04-25)

#2386

Det er over alle grenser at regjeringen skal bestemme så mye i familien min!

Plamena Gandrud (Oslo, 2018-04-25)

#2392

Den nye ordningen hadde ikke vært gjennomførbar i vår familie!!

Kathrine Øyra (Volda, 2018-04-25)

#2399

Fordi dagens ordning gjør at foreldrene selv kan bestemme, ingen skal behøve å måtte bli tvunget til noe som kanskje ikke passer den alle familier. Så kan de som vil ta mest av permisjonen få den.

Marte Bråten (Råholt, 2018-04-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...