BPA er likestilling - BPA ut av helse!

Kommentarer

#404

Jeg er enig...

(Oslo, 2018-02-06)

#405

Fordi nedsatt funksjonsevne på noen områder, ikke må bli et hinder for muligheten til å mestre på andre.

(Spydeberg, 2018-02-06)

#406

Min sa,boer har en sønn med cerebral parese

(Hansnes, 2018-02-06)

#426

BPA er viktig for å få medbestemmelsesrett i eget liv, noe alle skal ha.
Det må da komme under lov om likestilling!

(Ålesund, 2018-02-07)

#431

Personlig assistanse er en servise arbeide.
Assistenten utfører de oppgaver jeg kan gjøre selv, på grunn av mitt handicap

Leif Sylling

(Tranby, 2018-02-07)

#435

Alle har en stemme. Så enkelt som det.

(Oslo, 2018-02-07)

#438

Signert

(Rælingen, 2018-02-07)

#442

Alle skal med og havalgfrihet i sine liv

(Kløfta, 2018-02-07)

#453

Frihet er en menneskerett, ikke et helse-"problem". 'Spesielle behov' er en term vi har laget fordi det er slitsomt for oss å forstå og forholde oss til alles UNIVERSELLE behov. Ikke handler det om penger heller, men om systemer og sementerte holdninger. Det er så mye vakkert forbedringspotensial her at man kan føle seg styrtrik på uopplevde seire!

(Trondheim, 2018-02-07)

#461

BPA skal gi frihet, ikke begrensninger!

(Oslo, 2018-02-07)

#473

Jeg signerer fordi mitt liv er mitt ansvar. Delvis frihet finnes ikke.

(DRAMMEN, 2018-02-07)

#474

Det handler om verdighet!

(Trondheim, 2018-02-07)

#475

Som den er nå så er den urettferdig.

(Verdal, 2018-02-08)

#479

Jeg ønsker at funksjonshemmede skal være likestilt og ikke bli behandlet som "syk"

(Drammen, 2018-02-08)

#484

Ja til likestilling!

(Stord, 2018-02-08)

#491

Man skal ikke miste menneskerettigheter om man mister førighet, maktmisbruk i møte med funksjonshemmede er ikke en rettsstat verdig.

(Karlstad, 2018-02-08)

#492

Jeg signerer fordi likestilling ikke kommer uten,holdninger, verktøy og vilje...

(Lindås, 2018-02-08)

#508

Jeg har en bror som har muskeldystrofi. Uloba og hjelp fra en personlig assistent hjalp oss til å leve et normalt liv. Broren bestemmer seg for hvordan han skal leve resten av sitt dyrebare liv. Og dette tror jeg er viktig for hver person å ha FRIHET!!!

(Stokmarknes, 2018-02-08)

#516

Det er et riktig etisk prinsipp at BPA, blir et likestillingsverktøy.

(Vestby , 2018-02-08)

#518

Min 14 årige bror er funksjonhemmet som trenger hjelp til alt og har erfart gjennom dette at det e veldig viktig å delta i samfunnet.

(Tromsø, 2018-02-08)

#527

Jeg jobber for uloba

(Steinkjer, 2018-02-08)

#528

Retten til å leve et selvstendig liv på egne premisser, og ikke sykeliggjøring av hverdagen

(Tromsø, 2018-02-08)

#533

Fordi jeg er enig at funksjonshemmede har rett på sitt eget liv på sine premisser. De skal ikke være avhengig av sin egen familie til alt de vil gjøre. De skal ha sine egne liv med eget ansvar og rett til å bestemme over sin egen tid.

(Bergen, 2018-02-08)

#536

Vi bruker bpa selv...

(Melbu, 2018-02-09)

#541

Har sett betydningen av at funksjonshemmede har hatt BPA ,de kan bestemme over eget liv, ta utdanning, delta sosialt og jobbe.

(Trondheim, 2018-02-09)

#543

Funksjonshemmede skal få leve likestilte og frie liv!

(Krokstadelva, 2018-02-09)

#544

Det er viktig at funksjonshemmede kan bestemme over sin egen hverdag.

(Stjørdal , 2018-02-09)

#548

Funksjonshemmede har rett på en betydningsfull hverdag og muligheter på lik linje med friske.

(Fiskum, 2018-02-09)

#549

Jeg signerer fordi det er viktig at den funksjonshemmede selv kan bestemme når, hvor og hva han/hun vil bruke sin BPA til.

(Akershus, 2018-02-09)

#561

BPA GJØR LIVET VERD Å LEVE.

(Askøy, 2018-02-09)

#565

Politikere skulle vært umyndiggjort,

(Nittedal, 2018-02-09)

#566

Jegvwr funksjonshemmet ,arbeidsledere ogvhar en Bpa ordning som er noe snau for mitt behov til et selvstendig og fritt liv!

(Oslo, 2018-02-09)

#568

Fordi jeg er enig med kampanjens mål og hensikt.

(5115 Ulset, 2018-02-09)

#575

Retten til å bestemme over eget liv skal være en selvfølge!!

(Våler Østfold , 2018-02-09)

#577

Like rettigheter til de funksjonshemmede som alle andre borgere i samfunnet vårt!

(Kleppestø , 2018-02-09)

#580

Det er ingen grunn for å ha det under helse.
Begrensninger gir uhelse!

(Oslo, 2018-02-09)

#584

BPA ordningen fungerer og gir oss og sønnen vår trygghet og frihet. Det var livet før og livet etter at vi fikk BPA. Selvfølgelig fortjener funksjonshemmede likestilling og samfunnsdeltagelse på lik linje med funksjonsfriske. Vi lever i 2018!!!!

(Lillehammer, 2018-02-09)

#585

Vil være sjef i eget liv!

(Orkanger, 2018-02-09)

#586

Viktig sak

(TOMASJORD, 2018-02-09)

#595

Dette er en viktig sak

(Halden, 2018-02-09)

#597

BPA for meg er frihet til å være med på dugnader, ta en jentetur til storbyen, eller delta på konferanser og seminarer, leve livet slik jeg vil når jeg vil!

(Leira I Valdres, 2018-02-09)