Opprop for grendeskolene i Tvedestrand kommune

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi jeg mener grendeskolene er svært viktig for lokalsamfunnet.

Jimi Frank Nielsen (Holt, Tvedestrand, 2017-12-04)

#19

For å ta vare på levelige grender som en viktig del av kommunen, for å ta vare på bosetting i grender med småbarn, for å gi småbarn trygghet i gode pedagogiske småskoler, og for å være tilstede i sin helhet på en grend. En total splitterne kjempe sentraliserte barneskole skaper enorme sosiale og psykiske problemer i et samfunn, med store fysiske avstander til bostedet for småbarn. Pedagogikken vil ikke bli bedre for de minste. Kommunen kan heller satse på en sunnere økonomi med å bygge ny skole for sentrumsbarna med praksis som er idag med 5.7. klasse Det ville øke trivsel. Grender er faktiske det mest attraktive til bosetting ii kystkommunen vår.

Ellen Lobb (4915 Vestre Sandøya, 2017-12-04)

#20

Vi har barn i barnehage , fremtidig skole....Jeg synes det er viktig å bevare kulturen som er svært verdifull f eks på Sandøya. Vi flytter antakeligvis sørover mot Kristiansand dersom skolen forsvinner, her ute, vii flytter ikke til Tvedestrand...

Nina Stray (Vestre Sandøya, 2017-12-04)

#24

Jeg signerer fordi jeg mener bygdene er viktige, og skolen er viktig for bygdene! Jeg ønsker å beholde grendeskolene!

Ingrid sundsdal Valle (Songe , 2017-12-04)

#28

Vi har erfaring med bytte fra stor barneskole (460 elever) til grendeskole og vår erfaring er at elevene blir setting fulgt opp i en betydelig større grad på grendeskolen enn på den store skolen. Vi opplever ett mye tryggere barn på grendeskolen enn på den store skolen.

Brit Camilla Skrettingland (Songe, 2017-12-04)

#35

Selvsagt må de lokale småskolene bevares. Det er ein mengde gode grunner til det. Dessuten går/har mine 3 tanteunger gått på Dypvåg nå, samt flere av mine venners kids. Ja til bevaring av små lokalskoler.

Christina Bj. Langballe (Fetsund, 2017-12-04)

#36

Jeg støtter kampen for å beholde alle de eksisterende skolene i kommunen.

Andreas Westheimer (TVEDESTRAND, 2017-12-04)

#38

Jeg signerer fordi jeg anser det som veldig viktig å beholde grendeskolene for derigjennom å beholde det bosettingsmønsteret som Tvedestrand har og som er en av grunnene til at folk flytter til kommunen.

Ola Mosberg (Vestre Sandøya, 2017-12-04)

#40

Grendeskolene er viktig for Tvedestrand

Asbjørn Trondal (Sandøya, 2017-12-04)

#46

Fordi jeg kjenner resultatet og det økonimiske tapet for kommunen ved å legge ned øyngør skole: 10 mill i årlig tapte inntekter og halvering av befolkningen

Fredrik Brodersen (Lyngør, 2017-12-04)

#52

Grendeskolene er viktige. Det er viktig at man kan velge om barna skal gå på en liten skole eller en stor skole, alt etter hva slags behov barnet og familien har.

Caroline Liltved (Vestre Sandøya , 2017-12-04)

#54

Viktig og beholde bygdene og liv utenfor sentrum. Det gjør vi ved og bevare skoler som gjør at noen faktisk vil være fastboende i Tvedestrand Kommune.

Håvard Johansen (GJEVING, 2017-12-04)

#59

Viktig for å ha aktive grender og bygder. Også lettere å fange opp elever som trenger litt ekstra, stoppe mobbing....se hverandre bedre.

Kine Tjøgersen (Songe , 2017-12-05)

#61

Viktige opprettholde grendeskolene vi her for å bekjempe fraflytting fra små plasser.

Henrik Christensen (Arnevik, 2017-12-05)

#62

Nærhet og tilhørighet til plassen de er oppvokst. Pluss at elevene blir sett av lærere sånn som skolene er nå. Blir de sett når antallet elever er over 500? Lærerne vil ikke kjenne elevene,eller historiene deres...

Tore Hansen (Dypvåg, 2017-12-05)

#67

Jeg ønsker at sønnen min fortsatt skal få gå på Dypvåg skole.

Nina Guttrup (Borøy, 2017-12-05)

#72

jeg ønsker at dypvåg skole skal bestå då jeg har to barn der som får den oppfølgingen de trenger!

May Jacobsen (Tvedestrand , 2017-12-05)

#73

Ivareta bygda, la det være valg og ikke pressing.

Bjørn Halvor Bråten Nilsen (Tvedestrand, 2017-12-05)

#80

Grendeskolene er en viktig del av kommunens videre utvikling. Det er heller ikke hensiktsmessig at de minste barnene bruker timer hver dag til skolevei.

Hans Andreas Gangsaas (Tvedestrand, 2017-12-05)

#90

Skolen må bestå.

Solveig Kristine Moen (Skålandsveien 41, 2017-12-05)

#92

Jeg syns den Hører hjemme i Tvedestrand

Bente Ailin Grip (Øvre Lauvrak 175, 2017-12-05)

#93

Ønsker en grendeskole pga avstand og læringsmiljø.

Lisbeth Marcussen (Gjeving, 2017-12-05)

#97

Jeg selv er oppvokst med småskoler, og det skal mine barn å gjøre!!!

Miriam Christine Ellefsen (Dypvåg, 2017-12-05)

#103

FORDI barndommen er viktig og verdt å ta vare på! Verdiskapning skjer på små og store tettsteder, men i de mindre lokalsamfunnene har vi ofte bittelitt mere TID og muligheter til å Se og Høre og iMøtekomme hverandre..
Mer lek og mer ro i sjela:)

kate leon sommerseth (vestre sandøya, 2017-12-05)

#107

Jeg signerer fordi nedleggelse av grendeskolene, særlig på øyene, vil medføre at lokalsamfunnet dør. Pedagogisk og sosialt er det dessuten store gevinster å hente for elevene i småskolen ved at grendeskolene opprettholdes.

Jorunn Hareide (Tvedestrand, 2017-12-05)

#114

Det er viktig å ta like godt vare på velfungerende grendemiljø, små lokalsamfunn, nærmiljøer, på like fot i hele Tvedestrand kommune som i by-kjerneområdet. Med skoler som eksisterer allerede, og har godt med elever. Og er svært viktig for å forhindre nedlegging/fraflytting av slike produktive deler av samfunnet i kommunen.

hilde aga brun (dypvåg, 2017-12-05)

#115

Jeg signerer for di jeg vil bevare små skolene. Trur det er mye bedre for barna.

Thordis Skuland (Gjeving, 2017-12-05)

#117

Jeg støtter grendeskolene.

Tørill Jensen (Vestre Sandøya, 2017-12-05)

#121

Jeg vil beholde Holt, både som skole og lokalmiljø.
Dette handler om mer enn "bare" en skole.

Ståle Sætre (Holt, 2017-12-05)

#127

Jeg selv har gått på en av skolene.

Ole Kristian Bjørge (Oslo, 2017-12-05)

#128

Jeg har som politiker gått til valg på å beholde skolestrukturen/ grendeskolene i kommunen og står fast på dette fordi jeg mener dette er et gode for dem det gjelder og også er en fordel for nye innbyggere/ innflyttere.

Anne Killingmo (Tvedestrand, 2017-12-05)

#133

Jeg ønsker å bevare grendeskolene. Da spesielt Dypvåg skole, fordi mitt barn trives så godt der. Og fordi det er viktig for oss at ALLE barn blir sett og hørt! Det føler jeg småskolene er gode på.

Iris Kristiansen (Borøy, 2017-12-05)

#136

Fordi man bør kunne få et valg mellom sentrumsskole og grendeskole etter hvor man bosetter seg. Man må gjøre det attraktivt å bosette seg utenfor sentrum også.

Siri Fyhn Lilleødegård (Nes Verk , 2017-12-05)

#140

Ønsker å bevare Dypvåg skole, samt andre fint fungerende grendeskoler!

Linda Torkelsen (Dypvåg/Borøy, 2017-12-05)

#144

Jeg signerer fordi grendeskole er godt for barna og har samhørighet til hjem, grend og oppvekst

Betty-Ann Brodersen (Lyngør, 2017-12-05)

#146

Grendeskolene er viktig for grendene

Anne-Lise Kristiansen (4916 Borøy , 2017-12-05)

#150

Levende grendeskoler - levende grender!

Sylvi Ramseng Solli (VESTRE SANDØYA, 2017-12-05)

#166

Jeg signerer fordi jeg vil heller ha mange små skoler enn en stor en.

Malin Løvdal Sundsdal (Songe, 2017-12-06)

#176

Jeg mener det er viktig å ivareta grendene i kommunen vår, herunder skolene knyttet til dem. Skolene er unike, de gir vekst og mangfold. Å sentralisere alt inn mot sentrum ser jeg på som et hån mot alle oss som har valgt å bosette oss i grendene, nettopp på grunn av skole, trygghet og det unike å bo litt utenfor sentrum. For oss er det som finnes og det som skjer i bygda vårt sentrum for samhold, vennskap og her er skolen en svært viktig arena for barna våre.
Alle politikere gå i seg selv i forhold til hva de jobbet for under valgkampen. Å kutte stillinger i forhold til barn med spesielle behov ser jeg som underlig. Kanskje noen burde hatt en dag i noen andres sko for å se realiteten i helheten, kjenne på kropp og sinn hvordan det berører. Enten for læreren eller foreldre/pårørende. Grendeskolene må bestå like mye som behovet for ny barneskole i sentrum dekkes.

Monicha Andersen (Rørkil, 2017-12-06)

#183

Vi skal fortsatt være en attraktiv bokommune med mulighet for tilvekst i by og bygd

Kjell Rune Løvdal (Songe, 2017-12-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook