NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#1201

Øyeavdelingen redda livet mitt!

Kjetil Risåsen (Østerås , 2017-10-28)

#1202

Nok er nok på nedbygging av sykehus i Norge

Elisabeth Overaa (Drammen, 2017-10-28)

#1212

Ullevål sykehus må bli! Det har vært et viktig sykehus for både meg selv og de rundt meg.

August Råme Muri (Oslo, 2017-10-31)

#1226

Fordi jeg har vært her selv og sett den jobben som blir utøvd her.

Turab Awan (Oslo, 2017-10-31)

#1234

Fordi Ullevål sykehus har reddet en venninne av meg sitt liv, og sikret god livskvalitet i ettertid på grunn av arbeidet som ble gjort på akuttsykehuset.

Johannes Medlien (Oslo, 2017-10-31)

#1242

Viktig a holde fagkompetansen samlet. Den virker selvoppholdendr i dag, men bli darligere og mindre robust ved splitting. Fafgeltene overlapper i dag og laerer derfor av hverandre.

Anne Reil (Drammen , 2017-11-02)

#1251

Jeg i åtter år har jobbet på Ullevål og selv vært en del av det fantastiske faglige miljøet der. Dette høres for min del ut som en politisk korttenkt plan, som dersom den gjennomføres, vil bli dyr og langt i fra det beste for befolkningen.

Lene Tøndel (Skien, 2017-11-02)

#1252

Støtter

Steinar Berthelsen (Oslo , 2017-11-02)

#1259

Det er absurd av HSØ-RHF å legge ned Ullevål sykehus. Dette må stanses !

William J. Koren (Ås, 2017-11-19)

#1261

Det er svært viktig med en velfungerende traumemottak for de mest alvorlige skadde, noe som man risikerer å ødelegge ved nedleggelse

Stein-Helge Tingvoll (Lillehammer, 2017-12-04)

#1266

Viktig for hele helsetjenesten i vår region

Tor Severinsen (Skien, 2017-12-08)

#1274

Akuttfunksjonene i regionen, lokalisert til OUS, dekker hele nedslagsfeltet til OUS. Det er kritisk viktig å bevare!

Sigurd Breder (Gjøvik, 2017-12-11)

#1279

Noen skjønner kanskje ikke at vi snakker om landets fremste kompetanse for hardt skadde pasienter (i for eksempel trafikkulykker). Pasienter som er så dårlige at landets øvrige sykehus må sende de ditt for at øke mulighetene for deres overlevelse.
Ikke kluss med dette!!
Prøv for EN gangs skyld å stole på at fagfolk tenker på andre enn seg selv!

Lars Henriksen (Lillehammer, 2017-12-14)

#1282

Jeg har lang yrkesmessig erfaring med betydningen av samlede akuttfunksjoner ved Ullevål Sykehus.

Dina Navjord (Lillehammer, 2017-12-14)

#1299

Har jobbet to år på Ullevål i kirurgisk akutt-team, skandinavias beste traumesenter! Det må ikke nedlegges!

Arild Nørstebø (Lillehammer, 2017-12-14)

#1300

Jeg støtter ovenstående argumentasjon.

Christin Caroline Munkebye Aarnes (Lesja, 2017-12-14)

#1301

Jeg er sterkt imot at økonomi trumfer fag i så viktige avgjørelser som dette. Det er mange penger å spare ved å kutte i administrasjonen i helseforetaket - begynn der!

Marit Tuv (Fagernes, 2017-12-14)

#1305

Må beholde et samlet kompetansemiljø

steinar jensen (lena, 2017-12-15)

#1307

Mener forslaget er medisinsk uansvarlig og fullstendig uten gode faglige argumenter.....

Ole Christian Kleven (Lillehammer, 2017-12-15)

#1312

Som tidligere fylkeslege ser jeg farer ved nedleggelser uten garanterte erstatninger som sannsynliggjør tilfredsstillende like god funksjon.

Per Thorolf Røhr (Lillehammer, 2017-12-16)

#1313

Fordi Ullevål gi et mer komplett tilbud i akutte og omfattende tilfeller enn spredte sykehus rundt Mjøsa.

Kolbjørn Dehli (Gran, 2017-12-16)

#1318

Fagmiljøet bør være med på planleggingen av en så stor omveltning. Som lege på lokalsykehus vet jeg hvor viktig det er med et velfungerende tertiærsykehus. Dårlig kapasitet, dårlig organisering og misnøye i tertiærsykhus fører til problemer for lokalsykehusene.

Linn Brandt (OSLO, 2017-12-18)

#1325

Er styremedlem i Aker Sykehus Venner, har fulgt prossessen i Oslo lenge.
Er sint for at de som styrer aldri lærer av sine feil!!!

Aud Mona Andersson (Vollen, 2018-01-13)

#1338

Ullevål har reddet livet mitt .

Eva Marion Johnsrud (Hamar, 2018-03-18)

#1342

De fremlagte planene for oppdeling av akuttsykehuset vil med høy sannsynlighet svekke det samlede akutt-tilbudet, inkludert katastrofeberedskapen, i regionen. Vi ber om at planprosessen stanses. Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljø, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess.

Katrine Adair (Bærum, 2018-03-18)

#1344

Landet må ivareta et av Europas beste akuttmottak. Kvaliteten på det arbeidet som blir utført på Ullevål er noe hele helsenorge er stolte av og medvirker til trygghet i befolkningen, her reddes mange liv nettopp fordi det er felfungerende med de støttefunksjoner som finnes så strategisk nært. Vi har gjennom mange år sett hvordan velfungerende fagmiljøer, med kvalitetskultur, som det tar enormt lang tid å opparbeide, blir rasert av sparetiltak, flytting og sammenslåing. Vi må innse verdien i å ta vare på det som faktisk er så velfungerende og heller bygge opp under Norges beste akuttmottak!

Anne Bente Grorud (Bærum, 2018-03-19)

#1347

Ullevål må bevares, investeres i og bygges opp. Nedbyggingen av kapasitet i helsenorge må stoppes.

Lise Askvik (Leirsund, 2018-04-03)

#1353

Jeg protesterer mot nedleggelse av Ullevål sykehus !

William Jørgen Koren (Ås, 2018-04-08)

#1355

Vi har brukt for de sengeplassene og den kompetansen som er der

Lizbeth Nielsen (Porsgrunn, 2018-04-08)

#1371

Jeg signerer fordi etter å ha vært igjennom «nedleggelsen» av Aker, vet jeg at de som foreslår dette ikke vet nok om konsekvensene, og ikke er etteretrelige. Ullevål må bestå.

Hildur Borge (Nittedal, 2018-04-08)

#1373

Elsker Ullevål og Gaustad er en vanvittig sløsing med våre skattepenger. Galskap fra stormannsgale personer.

Thale Hoelstad (Ski, 2018-04-09)

#1382

Ullevål sykehus er nødvendig for Oslos pasienter i dag og i fremtiden.

Bjørg Marit Andersen (Oslo, 2018-04-09)

#1383

Jeg har fått meget god behandling og hjelp på Ullevål, i tillegg har jeg hatt mange gode venner der.
Fantastidk bra sykehus med flotte medarbeidere

Tore Sirhaug (2316 Hamar, 2018-04-09)

#1385

For å ivareta akutt og beredskapsfunksjonen vi har i dag!!!

Gitte Ailin Berg (Kråkstad, 2018-04-09)

#1395

For oss som bor i nærheten, er det ikke forsvarlig nå man må reise lang for å få akutthjelp. Har vært der to gange med akutt hjerteinfarkt og hvert sekund teller!!

Wannapa Brunskow (Oslo, 2018-04-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...