Nei til radioaktivt Deponi i Borge Pukkverk

Kommentarer

#3

Jeg er nabo med pukkverket, er helt i mot dette !!

Lise-Merethe Gnolden (Torp, 2017-03-07)

#4

Fordi vi er naboer og er i mot..

Bjørn Gnolden (Torp, 2017-03-07)

#5

Født og oppvokst i Fredrikstad

Thomas André Kvam (Ålesund, 2017-03-07)

#10

Fordi jeg ikke ønsker et slikt deponi i et tett befolket område. Er fra Sarpsborg men det på dette som nærområdet.

Ketil Steen (Sarpsborg, 2017-03-07)

#14

Hva skjer 30 år etter driftsperioden? Ingen til å holde anlegget ved like og våre barn og barnebarn må fjerne dette..

Thorbjørn Johansen (1658 Torp , 2017-03-07)

#18

Er nær nabo ,og ett stort NEI fra meg

Inger Jorun Pinderød (Borge, 2017-03-07)

#22

Jeg bor i dette området

Elena Oleynik (Sellebakk, 2017-03-07)

#23

Det er rett og slett helt høl i hue og ha lagring av slikt omfang i nærheten av stor populasjon, skoler og rekreasjons-/turområder. Det vil/kan også gå utover alle grunneier / huseier og matprodusenter i området

Ann Kristin Andersen (TORP, 2017-03-07)

#24

Jeg signerer fordi dette ikke er en god lagring av dette avfallet.

Knut Monen Dahlgren (Kjølshunn, 2017-03-07)

#27

Vil ikke ha sånn dritt i komunen

Pål Christian Pedersen (Borge, 2017-03-07)

#29

Dette er galskap og det kan vi ikke godta!!

Bjørn Thorvaldsen (Rolvsøy, 2017-03-07)

#36

Dette er mitt og mine barns lokalmiljø

Signe marie Kristensen (Torp , 2017-03-07)

#37

Svein Arne Andersen

Svein Arne Andersen (Sellebakk , 2017-03-07)

#39

Fordi deponiet er ca 100 m fra min bolig

Stein Raakil (Vardeveien 81, 2017-03-07)

#40

Fordi jeg mener denne usikre massen bør oppbevares der den er gravd ut!

Anders Agnalt (Haldenveien 169, 2017-03-07)

#44

Vi vil ikke ha slikt i nærmiljøet som vi ikke vet konsekvensene av på sikt.

Wenche Johansen (Årum, 2017-03-07)

#51

Jeg vil ikke ha et sånn type deponi i mitt nærområde.

Bjørn Arild Johansen (Sellebakk , 2017-03-07)

#53

Vil ikke ha radioaktivt avfall i nærmiljøet mitt. Ønsker ikke dette pga helsemessig farlig for nåværende og kommende generasjoner. Vil verne om nærmiljøet, og miljøet forøvrig, så godt jeg kan.

Heidi Høidahl Storrød (Begby, Gamle Fredrikstad, 2017-03-07)

#56

Dette er Telemark sitt problem, ikke Østfold. Dette er altså farlig avfall med stråling som man ønsker å deponere i umiddelbar nærhet av bebyggelse, skoler, barnehager,idrettsanlegg etc. Det kan ikke bevises at det ikke medfører fare for innbyggere eller miljøet generelt, og man SKAL ikke risikere alle disse for penger mener jeg.

Gisle Håvard Borgeveien 42a (1653 Sellebakk, 2017-03-07)

#60

Nabo

Ann-Mari Raakil (Vardeveien 81, sellebakk, 2017-03-07)

#62

Jeg signerer fordi faren for forurensning ikke kan sees bort i fra og plassen blir ubrukelig for andre ting for alle fremtid. De neste generasjonene skal ikke belastes for dummeste ting som har blitt bestemt overhodene på lokalbefolkningen fordi noen ikke vil ha dette avfallet der det kommer fra og for at noen tjener på dette, mens lokalbefolkningen tapere på alle plan.

Hilde Gjertsen Wehler (Sellebakk , 2017-03-07)

#73

Dette er en uting, og totalt unødvendig.

Torstein Jensen (Halden, 2017-03-07)

#76

Vi bor her

Sandra Kjellmann (Årum , 2017-03-07)

#78

Bor i umiddelbar nærhet og er sterkt uenig i dette.

Elisabeth Hunn (Skjærviken, 2017-03-07)

#84

Vil ikke ha dette i vårt nærmiljø!

Caroline Olsen (Torp, 2017-03-07)

#88

For mange usikkerhetsmomenter. Her er det profitt som får råde og ikke menneskelige hensyn! I 2017 er jeg overbevist om at kloke ingeniører har løsninger som vil hindre massene å rase ut på allerede lagret plass i Telemark. Jeg er sterkt i mot! Liste med argumenter mot farlig avfallsdeponi er delt med kontaktperson bak kampanjen.

Mona Cathrine Dahl (Sellebakk , 2017-03-08)

#89

Det er helt uakseptabelt å flytte radioaktivt fra et sted i Norge for å forurense et annet sted midt i tett befolket område med grunnvann, bær, turområde og badeplass i nærheten.

Sidsel Brantsæter (Sellebakk, 2017-03-08)

#90

Ønsker ikke å ha dette i mitt nærområdet.

Christer Nygaard (Fredrikstad , 2017-03-08)

#92

Dette vil vi ikke ha i nabolaget

Terje Edvardsen (Sellebakk, 2017-03-08)

#102

De får lagre dritten sin selv, ikke flytte den hit.

Siw Amina Bech Bech (Fredrikstad, 2017-03-08)

#104

Jeg signerer fordi jeg tenker på familien min, vi bor ikke langt unna og mener at fredrikstad ikke skal ta dritten hit uten dem får ha det der det er. Verdien på huset våres kommer til å synke og vi vil ha fler barn og da risikerer vi at fosteret ikke blir som det skal. Fredrikstad skal ikke ta over problemene for noen andre!

Louise Sørqvist (Fredrikstad, 2017-03-08)

#112

Jeg signerer fordi jeg er redd for hva denne type "oppbevaring" skal gjøre med nærmiljøet, slik som med grunnvann, matproduksjon i jord, badeplasser, friluftplasser, skog og mark, nærheten til skole, mm. Vi har nok pr dags dato liggende mye til lagring der, som ikke er noe bra, og dette midt i en befolkningstett område. Jeg ønsker ikke dette, stoler heller ikke på hva "forståsegpåerne" sier. Hvem tjener seg rik på dette, foruten eierne av Borge pukkverk.. Nei! Dette er for farlig til å få i vårt nærmiljø!

Anita Johannessen (Gamlebyen, 2017-03-08)

#115

Våre fremtidige generasjoner fortjener et trygt oppvekstmiljø

Mari Bjørnstad Roer (Fredrikstad, 2017-03-08)

#119

Jeg ønsker ikke radioaktivt deponi i nærmiljøet.

Ann Marie Skamsar Øien (Gamle Fredrikstad, 2017-03-08)

#123

Jeg signerer fordi dette er en alvorlig helsetrussel for Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen

Marianne Kristiansen (Fredrikstad, 2017-03-08)

#128

Jeg ønsker ikke å være nabo til et depot for radioaktivt avfall. Massene fra Søve kan lagres der de er i dag.

Knut-Andre' Haugen (Skjærviken , 2017-03-08)

#130

Jeg vil ikke ha dette i nærmiljøet!

Edith Fjeld (Skjærviken , 2017-03-08)

#131

Jeg mener det er viktig å ta lokalbefolkningens uro på alvor! Et deponi med radioaktivt avfall i et meget tettbefolket område, er ingen god avgjørelse.

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen (Oslo, 2017-03-08)

#138

Dette vil jeg ikke ha i mitt nærområdet.

Thomas Fjeld (Sperlingfeltet, 2017-03-08)

#139

Det er for risikofylt å deponere radioaktivt avfall i et område som er så tett befolket, og som ligger i umiddelbar nærhet til landbruks- og turområder.

Kirsti Juliussen (Torp, 2017-03-08)

#140

Vil ikke ha dette i vårt nærmiljø!!!

Nina Strand (Skjærviken, 2017-03-08)

#141

Vil ikke ha dette i nærmiljø vårt

Jon Vidar Lauritzen (skjærviken , 2017-03-08)

#145

Jeg er imot radioaktivt deponi i Borge Pukkverk.

Bianca Heidenberh (Sellebakk, 2017-03-08)

#146

Det gis ikke noe alternativ!

Trond Braaten (Saltnes, 2017-03-08)

#147

Jeg signerer fordi jeg ønsker ikke lagring av radioaktive masser her.

Morten Schottmann (Selbak, 2017-03-08)

#155

Nei til radioaktivt deponi. Den kan være der den er nå. Vi vill ikke ha den

Srwa Nikpoor (Sellebakk , 2017-03-09)

#156

Jeg signerer

Khaled Nikpoor (Sellebakk , 2017-03-09)

#161

Vi bor rett ved dette stedet å syns IKKE DET er greit!!

Malin Sjögren (Gamle Fredrikstad , 2017-03-09)

#168

Vil ikke ha deponi i nærheten

Jan Grøsfjeld (Skjærviken, 2017-03-09)

#171

Det er for mye usikkerhet rundt temaet, det kan ikke forsikres om at det ikke vil være til skade.

Trine Dahl (Sellebakk, 2017-03-09)

#173

Jeg bodde her før det radioaktive avfallet, og vil fortsette å bo her uten det avfallet

Reidar Engebretsen (Torp, 2017-03-09)

#177

Plasser ikke dette i bebygd område
Alt kan skje senere tid

Ole Zakariassen (Sellebakk, 2017-03-09)

#182

Har familie i området og er mitt barndomshjem

Ole Marius Arntzen (Halden, 2017-03-09)

#184

Jeg ikke vil ha lokal miljøet fullt av radioaktivt avfall som potensielt kan ødelegge for dyreliv og natur.

Martin Kvalvåg (Skjærviken, 2017-03-09)

#190

For vår helse er viktigst!

Rose Mari Jacobsen (Skjærviken , 2017-03-09)

#192

Helt uhørt å dumpe gift der!

Charlotte Thoresen (Gamle Fredrikstad , 2017-03-09)

#199

Jeg signerer for. Jeg vil ikke ha radioaktiv deponi i Borge.

Jørgen Solsand (Skjærviken , 2017-03-09)

#200

Vil ikke ha dette i Borge

Ina Emilie Signebøen (Skjærviken, 2017-03-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...