Si NEI til E134 trasé Nord og motorvei gjennom Svartdal!

 

 

SI NEI TIL MOTORVEI GJENNOM SVARTDAL!!!

Statens Vegvesen har foreslått å legge ny trasé for E134 gjennom Hjartdal og Svartdal. For kulturlandskapet her - og for Telespinn, som lever i og av kulturlandskapet - vil det være helt ødeleggende! Vi risikerer at kulturlandskap og kulturminner med historie mange hundre år tilbake går tapt, og en sterkt trafikkert hovedvei inn i Svartdal kan føre til at Telespinn må legge ned. Da vil vi ikke lenger kunne ta imot fiber og levere produkter til hele landet, og mange vil ikke lenger ha et norsk alternativ hvis vi blir borte.

 

Vi ønsker derfor å sette fokus på at det finnes andre alternativ til trasé Nord.

Del gjerne vårt opprop med alle dine nære og kjære. Sammen står vi sterkere i vårt arbeid med å sette fokus på ulempene med trasé Nord!

Takk for all støtte!

Mvh

Telespinn AS

(Under kan du/dere lese vår høringsuttalese. Har du/dere noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på post@telespinn.no)

 

 

 

Statens vegvesen Region sør

Postboks 723

4808 ARENDAL

firmapost-sor@vegvesen.no

 

Deres ref. 16/6914 KVU E134 Gvammen-Vågsli                                               Svartdal, 05.11.2016 

Høringsuttalelse KVU E134 Gvammen-Vågslid

Viser til KVU for nye trasé E134 fra Gvammen til Vågslid. Korridor nord, som blir foreslått i KVU for E134, vil være ødeleggende for kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal. Telespinn AS ble grunnlagt i 2008.

Vi lever av og med kulturlandskapet vi befinner oss i. Et kulturlandskap som har internasjonal verdi og som har blitt nominert til UNESCOs kulturlandskapspris. Uansett linjeføring av korridor nord gjennom Hjartdal og Svartdal vil korridor nord være ødeleggende for dette unike kulturlandskapet. For Telespinn vil korridor nord dermed rive bort hele vårt eksistens- og verdigrunnlag, og mest sannsynlig føre til nedleggelse av Telespinn. Korridor nord vil for vår del altså medføre at arbeidsplasser går tapt, og næring vil bli borte.

Telespinn er de eneste i landet som spinner mohair og flere andre fibertyper. Vi tar imot fiber fra hele landet, og mange små bedrifter over hele landet har fiber prosessert av oss som en sentral del av sin verdikjede, i alt fra videresalg, videreforedling og til ulik verdiskapning innen kunst og kultur. Nedleggelse av Telespinn vil dermed ikke bare være ødeleggende for verdiskapning og arbeidsplasser i Svartdal og Seljord, men over hele landet. For eksempel vil norske mohairbønder ikke lenger ha noe sted å levere fiberen sin til.

Telespinn har brukt nesten ti år på å opparbeide seg den kunnskapen og posisjonen vi har i dag, og det er ingen andre som hverken planlegger eller er i nærheten av å kunne erstatte det tilbudet vi har i dag. Telespinn er en viktig arbeidsplass i Svartdal i Seljord, og vant blant annet Bygdeutviklingsprisen i Telemark i 2012, og Integreringsprisen i 2015 i Seljord kommune.  

Vennlig hilsen,  

Nina Alsborn

Telespinn AS

 

 

Vil du lese mer?

http://www.vegvesen.no/_attachment/1543772/binary/1134795?fast_title=Konseptvalgutredningen+E134.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1543772/binary/1134795?fast_title=Konseptvalgutredningen+E134.pdf

 
Facebook