Rune Fardal sitt engasjement og innsats for menneskerettighetene i møte med det offentlige

Klage til Marie Kingsrød VG og Eva Akerbæk faktisk.no
skrevet sammen av flere, vi tar til motmæle med underskriftskampanje for å vise vår støtte til Rune Fardal :

Refererer til artikkel i VG publisert: 16/10, 17/10, 18/10 og 22/10-22
Vil med dette belyse hvordan dere bryter med god presse journalistikk og presse skikk.
I deres artikkel bryter dere med en rekke punkter i vær varsom plakaten, publisert i Pressens faglige utvalg.
I deres brødtekst og vinkling av saken spisses den inn på en sterkt manipulert,stigmatiserende og ensidig måte imot Fardal.
Måten denne artikkelen fremstår og er utformet på, oppfordrer til mistillit og gjennomgående mob av fardal og hans viktige arbeide.

Dere skaper således splid i det norske folk, med deres forvrengte virkelighetsoppfatning av Fardal som person og hans arbeide som menneskerettighets aktivist.
Hær spisser artikkelen inn på at Fardal’s virke er som en sekt.
Foreldre som blir uriktig beskyldt i barnevernsaker og eller andre offentlige organ, blir fremstilt som mennesker i krise og uskikket som omsorgspersoner, samt at vinklingen tilsier at dette er mennesker som er ustabile, av lavere rang i samfunnet hvor det være seg, sykdom, psykisk sykdom, fysisk vold, rus etc. men det er tatt ut av kontekst og konstrueres manipulativt i artikkelen.
Hær bemerkes det spesifikt at dere belyser ingen av de motstridende opplysninger som forteller en helt annen side av foreldre som har gjennom Fardal’s YouTube kanal samt (Familiekanalen.) har helt andre opplevelser i sine møter både med barnevern/offentlige etater og Fardal som person og hans arbeide.
Alle dommene mot Norge i EMD menneskerettsdomstolen og Toppe Selv, som gikk offentlig ut å beklaget til foreldre som ble utsatt for falske bekymrings meldinger blir ikke lagt vekt på.

Fardal gjør så langt mer enn bare bistand i barnevernsaker.
Han bidrar til å belyse problematikk i alle aspekt ang menneskerettigheter, han ønsker en endring av barnevernets måte å jobbe på, han belyser de kritikkverdige sidene av barnevernet således som han bemerker seg når barnevernet handler riktig, og en kan undrer seg over hvorfor ikke VG og Faktisk belyser noe av dette i sin artikkel.
Noe som igjen da kan vitne om at dere faktisk utrettet en ren svertekampanje rettet mot Fardal som person, hans gode navn, arbeide og foreldre som står i urett mot et system med grov systemsvikt.
Det oppfattes med dette som at VG og Faktisk bevist har gått inn for å gi et sterkt manipulert og oppkonstruert uriktig bilde av en hedersmann som tør bruke sin ytringsfrihet og stikke hodet frem og redelig gjøre for det norske folk, hvilke rettigheter vi har i møte med offentlig organ, en mann som tør å sette skyld der skylden hører hjemme, som tør å ansvarliggjøre der ansvaret hører hjemme.

Men hær velger da altså VG og Faktisk å belage sin artikkel på blant annet på en historie av en torpedo, en drapsdømt, Thea saken hvor det refereres til vold og rus og ei datter som ikke har vært i kontakt med sin far på 20år.
Samt påstand om eksponering av over hundre sårbare barn.

Hær igjen bryter dere en rekke punkter i PFU.
Dere viser null respekt for privatlivets fred, ved å dra inn Fardal’s datter imot han, slik dere gjør i denne artikkelen.
Og dere plikter bruke troverdige kilder.
Samt at det brukes usanne på stander som gjengir et manipulert og forvrengt bilde.
Fardal er som nevnt menneskerettighets aktivist og støtter dermed ikke vold. Men i artikkelen VG og Faktisk har fattet står det beskrevet på slik måte at det kan mistolkes som om Fardal var Theas far og slo henne til blods.

Videre når det gjelder økonomi så fremviser dere Fardal som en bedrager uten å ha full dekning for dette.
Dere opplyser heller ikke om bakgrunns informasjon gjennom tidligere artikkel av Fontene som først var ute med artikkel i saken som Fontene ble dømt i, i Pressens faglige utvalg 26/1-22
I tillegg har det blitt brukt bilder i artikkelen som Fardal selv ikke har gitt aksept for.
Avslutter med dette som argument for at VG og Faktisk artikkel ikke har hold i virkeligheten eller troverdighet.
Og det anses derfor som ren mobb og offentlig gapestokk.

MH: Din signatur i underskrift link, sendes på PM/Messenger/Melding til :

 


Hjørdis Lundsbakken med flere    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hjørdis Lundsbakken med flere fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...