Rønningen volleyball som helårs-valgfag

Ved å underskrive denne kampanjen gir du din stemme til å få volleyball som helårs-valg fag istedenfor kun til våren. Med dette velges også basketball bort. 

Takk for din underskrift!


Mikael Omsland Zakariassen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mikael Omsland Zakariassen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...