Riv Nylandsbrua - NÅ!

Den siste tiden har det vært en rekke artikler som har blitt publisert i Aftenposten - både pair og på nett, og i VårtOslo som tar for seg mange av utfordringene Grønland står ovenfor.
Vi mener at et problem er Nylandsbrua, og ser ingen grunn til å ikke rive denne. Slik det kommer frem i Aftenposten, var dette et feiltenkt prosjekt på 70-tallet, og vi mener derfor det burde ha vært tatt hånd om for lenge siden.

- Under brua ved Vaterland har det tidvis vært veldig utrivelig, og det har blitt diskutert i det lange og det brede hva som skal gjøres med dette området. Nå er det foreslått å bygge lekeapparater myntet på barn. VI mener at dette ikke vil ha effekt på klientellet som henger der på kvelds- og nattestid, da det ikke vil skape et byrom som åpner for bruk ellers på døgnet. Og slik det er med trafikkerte gater i området, er det også mange som ikke vil slippe barna sine ut av syne, spesielt ikke til steder hvor de må krysse trafikkert vei.

- Det foregår storstilte prosjekter i Storgata, mye har skjedd - og skal skje - i Brugata og Schweigaards gate står for tur. Midt i mellom det hele, ligger Vaterland, Grønland og Grønlands torg som en sort flekk ingen våger å røre.

- Det er foreslått flere tiltak for å pynte på fasadene, og gjøre mindre tiltak her og der, men vi ser ikke at det er noe langsiktig plan, og er redd for at man setter på et plaster, uten å ta tak i den underliggende årsaken til problemene. Dersom det da heller ikke prioriteres midler til vedlikehold og kontinuerlig utbedring, vil strakstiltakene også forfalle innen kort tid.

- I 2019 stod en nybygget skatepark klar på vestsiden av Nylandsbrua, mellom brua og Akerselva - Olafia skatepark. Det kom frem i en nylig artikkel at dette også har blitt et møteområde for grupperinger som ruser seg på kveldstid. Hadde brua blitt revet, ville dette ha åpnet ned til elva for beboere i Breigata og Lakkegata, samt sluppet til mer lys, som kunne bidratt til å forhindre at det blir en "mørk krok" hvor det er lett å skjule seg.

- MDG, A og SV stemte i 2012 for at brua burde rives, i tråd med områdeprogrammet for Oslo S. I programmet datert 30. April 2010, var det allerede foreslått - blant annet - følgende tiltak som skulle gjennomføres i 2015: "Nylandsveien rives nord for Schweigaards gate og erstattes med park og ny bebyggelse." Nå sitter nevnte partier i Byrådet i Oslo, men tematikken rundt nevnte sak virker ikke å være nevnt ytterligere.

- Når det også er foreslått å gjøre Grønland om til miljøgate - på lik linje med Torggata, så kan riving av brua skape en særdeles positiv effekt. Mer lys, store, åpne områder som kan brukes av befolkningen, flere/større grøntarealer og tilrettelegging for folkeliv i gatene i større omfang enn per dags dato. Ved å videre begrense trafikk i gatene rundt Grønland Torg, vil det også gjøre det tryggere for barn og unge å ferdes ute i gatene, som igjen kan føre til økt bruk av tilbud som kan utvikles for barn og unge.
Ved å skape et levende torg, vil det også kunne ha en samlende effekt for befolkningen som bor på Grønland, og mye av den flotte historien og spennende kulturen som finnes i området, kan atter en gang få mulighet til å blomstre.

Vi mener derfor at tiden for å handle, er nå!
Det er derfor opprettet en facebook-gruppe, hvor vi prøver å samle informasjon om hva som skjer, samt en underskriftskampanje på Opprop.net, hvor vi ønsker å samle stemmene til de som ønsker å se Nylandsbrua revet.

https://www.opprop.net/riv_nylandsbrua_-_na
https://www.facebook.com/groups/rivbrua/

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Dan Johansen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook