Rettferdig pensjon til flyktninger fra Bosnia!

Mennesker som flyktet fra krigen i Bosnia til Norge på 1990-tallet må få samme pensjonsrettigheter som andre flyktninger!

De som kom til Norge som krigsflyktninger fra Bosnia på 1990-tallet fikk innvilget kollektiv oppholdstillatelse. Norske myndigheter valgte å tilby dette for å løse den akutte krisen, men ordningen medførte at de som kom til landet ikke fikk formell status som flyktninger. Dermed har de heller ikke de samme pensjons- og trygderettighetene som andre flyktninger.   

Myndighetene skal ha orientert om at opphold på kollektivt grunnlag kunne gi svekkede rettigheter, og opplyst om at den enkelte kunne velge å søke asyl og få sin sak vurdert individuelt. Et menneske på flukt fra krig vil naturlig nok velge den løsningen som der og da fremstår som den enkleste og tryggeste, og mange forstod ikke konsekvensene av valget. 

Flyktningene fra Bosnia er svært godt integrert i Norge. Etter at den kollektive oppholdstillatelsen ble gjort varig i 1996, har de vært en permanent del av det norske fellesskapet. De har bidratt positivt i det norske samfunnet gjennom flere tiår, og en SSB-rapport fra 2016 slår fast at de både er svært godt representert i arbeidslivet, og at de har høyere utdanning enn gjennomsnittet av landets innbyggere.   

Nå opplever mange at de får dårligere pensjon enn flyktninger fra andre land. En flyktning fra Bosnia er for eksempel ikke garantert full minstepensjon. Dette er urimelig.

Vi krever at de som kom til Norge som krigsflyktninger fra Bosnia får pensjons- og trygderettigheter på lik linje med andre som kom til landet som flyktninger i samme tidsperiode!

Pensjonister.jpg


Zvonimir Vojtulek og Anders Tyvand    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Zvonimir Vojtulek og Anders Tyvand fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...