Redd Valdresbanen

Bli med å redd Norges lengste nedlagte jernbanestrekning, verdens nest lengste dresinstrekning og en av Norges viktigste jernbane-kulturminner.A5EF8ADF-FF31-4B89-BEA2-487173FF9784.jpegValdresbanen er 120 år i år. Den ble åpnet i 1902 frem til Dokka, som ble administrasjonssenteret for Valdresbanen. Landsbyen Dokka ble bygget rundt banen, og er også 120 år i 2022. 
Banen går nå fra Eina på Toten til Bjørgo i Nord-Aurdal i Valdres. Hele denne strekningen er skinnegangen intakt, og vi jobber nå med å utbedre strekninger som har forfalt. Banen har mange industrielle kulturminner, bruer, steinkvelvsbruer, skjæringer, fyllinger og tunneler. Vi har en unik bygningsmasse på Dokka stasjon, der alle bygningene fremdeles er intakte. Ingen er revet. Så har vi Etna stasjon som ble satt opp i 1940, og som i dag står som den en gang var. Vi har togmateriell på Eina som vedlikeholdes og materiell på Bjørgo som skal restaureres. 

Dette er et unikt kulturminne som vi må ta vare på så bli med oss å stå mot kreftene som ønsker å ødelegge en av Norges flotteste nedlagte jernbanestrekninger og en kulturarv det etter vårt syn burde være straffbart å ødelegge.

 

Vi jobber for tiden opp mot lokale og sentrale politikere, Storting og Regjering, samt BaneNor
Underskriftene skal i etterkant leveres de myndigheter som ønsker å stoppe arbeidet med å redde Valdresbanen!

 

 

 


Laila Iren Ødegård, Nye Valdresbanen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Laila Iren Ødegård, Nye Valdresbanen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...