Redd KIA norskkurs og integreringsbarnehage!

Kommunen ønsker ikke å videreføre kontrakten mellom KIA og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Byråd Tone Tellevik Dal skriver følgende: " Det vil ikke være god ressursbruk av kommunen å kjøpe plasser fra en ekstern tilbyder av norskopplæring når kapasiteten på vårt eget tilbud er tilstrekkelig". Men en god integrering forutsetter at man ser den totale situasjonen. Vi i KIA svarer derfor at vårt helhetlige tilbud på KIA Integreringshus i Oslo henger sammen med opplæringstilbudet i norsk med samfunnskunnskap. Ved at KIA ikke har profitt som formål, benytter vi eventuelt overskudd utelukkende til å drifte og tilby samfunnsnyttige tjenester. Kontrakten mellom KIA som frivillig organisasjon og Utdanningsetaten utløser ikke bare arbeidsplasser - men også arbeidstrening/praksisplasser, gratis fritidstilbud for barn og unge, flerspråklig leksehjelp, kvinnetrening og familieforebyggende arbeid, helseskole og hytteturer. Det er med andre ord også mange frivillige aktiviteter som genereres gjennom opplæringstilbudet - og nettopp dette er forskjellen på en kontrakt med en frivillig organisasjon som KIA og en privat aktør som primært tenker egen profitt og fortjeneste. 

Hjelp oss med din underskrift slik at politikerne åpner øynene og ikke legger ned dette unike tilbudet i hjertet av Oslo. Skriv under, og vær med på å redde 90 skoleplasser for innvandrerkvinner og 60 plasser for innvandrerbarn i Norges eneste integreringsbarnehage!

 


Maria Greenberg Bergheim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen