Redd KIA norskkurs og integreringsbarnehage!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Redd KIA norskkurs og integreringsbarnehage!-oppropet.


Gjest

#1

2016-04-21 22:55

KIA er et tilbud som kan høres ut som om det er for godt til å være sant, men det er bare flott, godt og et fantastisk tilbud til mange kvinner som ellers ville vært isolert hjemme.

Gjest

#2

2016-04-22 07:23

Argumentene er overbevisende for en fortsettelsecav dette tilbudet i henhold til begrunnelsenbåde overfor flyktninger og arbeidsplasser.

Gjest

#3

2016-04-22 09:18

Jeg har vært på besøk der og sett det flotte opplegget de har der! Utrolig viktig arbeid!

Gjest

#4

2016-04-22 09:22

Jeg jobber i Kia Oslo.

Gjest

#5

2016-04-22 09:39

Hei! Jeg jobber i Kia Oslo. Det er bra barnehage. Det er norsk Kursk her. De trenge lære norsk. Å barne trenge bare hage. Samma sted å koselig.

Gjest

#6

2016-04-22 09:48

Kia gjør en veldig flott innsats for våre nye landsmenn !
Sara

#7 Tenk dere godt om

2016-04-22 13:53

Dette er et glimrende tilbud som IKKE engang bør oververveies. Synes virkelig ikke det er rettferdig å stenge barnehagen. Tvert i mot, så burde de heller engasjere seg i denne muligheten. Innvandrerne har behov for denne opplæringen samt fellesskapet. Dette er et flott initiativ, og jeg håper så inderlig at vi klarer å bevare dette gode tilbudet slik at flere kan benytte seg av det. 


Gjest

#8

2016-04-22 17:02

Dette er en viktig sak både for de aktuelle kursdeltagere og frivilligheten!!

Gjest

#9

2016-04-22 21:55

En unik norskopplæring hvor mødre gis barnehageplass og norskundervisning, skaper et sosialt sted for læring og tilpasning til det norske samfunnet. Også oppdragende virkning. De trenger dog også tilbud om psykiatri fordi mange har traumer fra tidligere opplevelser.

Gjest

#10

2016-04-24 10:23

Integreringshensyn.

Gjest

#11

2016-04-24 13:56

Dette tilbudet er et viktig integreringsbidrag. Uten gode norsk kunnskaper blir ikke disse kvinnene integrert og uten et godt barnehagetilbud får de ikke mulighet til å delta på norskopplæringskurs.

Gjest

#12

2016-04-25 15:50

Do not cut and shut those who are working for the disadvantaged in society. Not are Norsk courses are the same. This one is unique and caters for a unique group of people. Be considerate

Gjest

#13

2016-04-25 18:32

Kia gir innvandrere et helhetlig norsk- og sosialtreningstilbud, som per dags dato ingen annen organisasjon kan matche!
S. Eriksen

#14 #14

2016-04-25 21:23

KIAs tilbud er et nødvendig og meget godt tilbud som fremmer integrering. Gjennom sin brobyggende virksomhet - inkludert barnehage og språkopplæring - når de mange andre ikke når. KIA som helhet er en svært viktig organisasjon som har opparbeidet seg tillit til en rekke grupper innvandrere og der norskkurset og barnehagen er viktige bærebjelker! Må dette tilbudet fortsette og styrkes! 


Gjest

#15

2016-04-26 18:39

Fordi det vil gjøre dagene mer vanskelig, enn de allerede er , for et tjuetalls kvinner!!!
For j.......!!!!
Forfatter

#16 Re:

2016-04-26 20:39

#15: -  

Er det nødvendig å spre hatefulle ytringer på nett? Alle har rett til egne meninger, men fint om du kan holde de for deg selv. 


Gjest

#17

2016-04-26 23:15

Fordi jeg vet det er godt integreringstilbud både til mor og barn, og hjelper kvinner med små barn i gang. Det har holdt på i mange år og vært til nytte for mange. Det ligger mye kunnskap og erfaring her som ikke må bort! Anne Sofie Kristoffersen

Gjest

#18

2016-04-27 00:26

KIA er meget viktig.

Gjest

#19

2016-04-27 10:59

Jeg støtter saken og synes ikke denne saken er viktig for et mer sammensveiset og sterkt samfunn!

Gjest

#20

2016-04-27 14:44

Fordi jeg vet at KIA sitt arbeid overfor innvandrere er av høy kvalitet og har en helhetlig tilnærming til integrering.
gjest

#21

2016-04-27 17:28

Vil du lære norsk samtidig som ditt barn får barnehageplass -  bli elev på KIA! Der er det et godt miljø i et trygt kvinnelig felleskap. Kom og snakk med elevene som går der på norskkurs! Du (fra UDE) får bare høre  positive erfaringer.


Gjest

#22

2016-04-27 17:40

Fordi det er ett flott integreringstiltak.
Gjest

#23

2016-04-27 19:17

Ikke isoler de aller minste som får denne muligheten. KIA-norskkurs og barnehage er den eneste organisasjonen som har dette tilbudet for de nykommende innvanderne, flyktninger og deres små barn fra 3 måneder og oppover. Dette er et unikt tilbud, der både mor og barn kan være under samme tak samtidig som de integreres.

Gjest

#24

2016-04-27 19:26

KIA norskkurs og integreringsbarnehage er en ressurs vi trenger i Norge. Vi blir stadig flere, det betyr at det er flere som trenger å integreres i det norske samfunnet. For innvandrerkvinner er det et tilbud som gir dem gode språkferdigheter, samtidig som barna blir sosialisert i det norske samfunnet. Å ta bort en unik mulighet som dette, er som å ikke satse på integrering av Norges nye beboere. Å ta bort et tilbud som tilbyr både norskkurs for de voksne og integrering for barna, er en skam!


Gjest

#25

2016-04-27 20:22

Fordi det er eneste norskkurs der man for tilbud forbarnehage plass mens mammaer på norsk skole.