Redd biblioteket i Drøbak – stopp hastverks-salg!

Skjermbilde_2023-12-07_kl._20_.01_.42_1.png

(Over: Skjermdump av artikkel fra Pensjonistnytt nr 3/2010, artikkel om torget skrevet av Per Willy Færgestad)

Vi som undertegner dette oppropet, ber politikere og administrasjonen i Frogn kommune om å stoppe forslagene om å selge en rekke bygninger og eiendommer i det hastverkstempoet det nå legges opp til. Her må det legges en langt bedre og mer langsiktig plan. Kommunen og politikerne må ta seg tid, og ikke minst ta med seg sine innbyggere på råd, i så sentrale saker for hele kommunen. Salgene vil dessuten bare bringe inn småpenger i forhold til kommunens gjeld.  

I kulturbyen Drøbak er forslaget om å selge biblioteket og flytte funksjonen langt unna sentrum som kulturløst og historieløst. Selve bygningen er en del av arvesølvet - eller gullet - i sentrum. Den er fra 1700-tallet og rammer inn det torvområdet, sammen med andre praktbygg fra samme tid.  

Biblioteket er et svært viktig, samlingspunkt for alle, fra de minste til de eldste, i Drøbak sentrum. Rundt oss blir det stadig mer oppmerksomhet rundt betydningen av bibliotekene, som kulturelle samlingspunkt, og for unges interesse for bøker og lesing. Nedslående resultater rundt lesing fra den nyeste Pisa-undersøkelsen, har medført hastemøter på høyeste plan i regjeringen. I den sammenheng blir bibliotekene løftet fram som særlig betydningsfulle.  

Kommunen har nylig brukt mange millioner på å restaurere Hospitalet. Det er flott at kommunen tok det løftet, men det er sjokkerende at man i neste sekund ønsker å selge dette sentrale og meget bevaringsverdige bygget i Drøbak sentrum.  

Alle de andre salgsplanene må også stoppes, og konsekvensutredes. Kommunen må lage en langsiktig og transparent strategi der politikerne også i samarbeid med administrasjonen og innbyggerne finner fornuftige måter å jobbe seg ut av den gjeldssituasjonen kommunen har kommet i.  

Disse byggene ønsker H, Frp, Pp å gi kommunedirektøren myndighet til å selge, eller utrede for salg:  

Selges:

• Bygget «Prestegården». Parken ved huset skal beholdes i offentlig eie.

• Bygget «Sjøstjerna». Friområdene ved huset skal beholdes i offentlig eie.

• Eiendommen «Elleflaten» (tidligere barnehage)

• Eiendommen «Bilitt» selges etter at barnehagen flyttes til nye lokaler i forbindelse med hovedopptak august 2024

• Enkeltboliger og leiligheter som ikke trengs i det boligsosiale arbeidet

Skal utredes for salg:

Eiendommen «Biblioteket»

Dyrløkkebakken,

«Kopås»,

«Rådhustomta»,

Vestbyveien 103/105,

Torkildstranda (kun bygget).  

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Trudy Wollbraaten fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...