Redd fritidsklubben på Abildsø

Bydelsadministrasjonen vil legge ned Klubben på Abildsø. Klubben er et svært viktig og sårt tiltrengt tilbud for barna. Derfor er det alvorlig at den foreslås å legges ned. Klubben et viktig fristed, et sted der barna kan utvikle seg på egne premisser, uavhengig av skole, lekser og (mas fra?) foreldre.

Det er i trygg gangavstand fra hjemmet og med barn og voksne som barna kjenner. Klubben på Manglerud er for langt unna. Det oppleves ikke som trygt å gå så langt i mørket på kvelden, og buss og bil er dårlig alternativ. Lengre avstand gjør at de mindre barna må dra tidligere hjem fra klubben. Det er en annen skole med andre barn.

Vi ber politikerne bevare Klubben på Abildsø skole.