Politikerne i Sandefjord kommune skal be Bane NOR utrede og bygge dobbeltspor i Gokstadkorridoren med stasjon der den ligger nå

Jeg som signerer dette oppropet mener at Gokstadkorridoren er det beste av fire alternativer for dobbeltspor på jernbanen gjennom Vestfold, både i et hundreårspekspektiv og på kort sikt.

Bane NOR har tilrådet korridor kalt Torp Vest, frarådet Torp Vest via Storås og Unnebergkorridoren. Gokstad korridoren har Bane NOR ikke tilrådet.

Bane NOR har uttrykkelig kommunisert at de ikke kommer til å utrede de to korridorene de har frarådet selv om lokalpolitikerne velger et av dem. Velger politikerne i Sandefjord en av de to korridorene som er frarådet av såkalte samfunnsøkonomiske årsaksforhold, sendes saken til Fylkesmannen. Gir fylkesmannen kommunepolitkerne medhold, tar Bane NOR saken til departement og regjering, som i følge Bane NOR gjentatte ganger har påpekt at de ønsker flest mulig hensiktsmessige skinnemeter per million kroner investert.

Gokstadkorridoren er den korridoren Bane NOR anser som nest best og kommer til å utrede om lokaldemokratiet velger denne korridoren/traséen. 


Mette Lundby og Anne Heimdal    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook