Spørsmål om arbeid og skatt for ureturnerbare asylsøkere

For å støtte de ureturnerbare asylsøkernes rettigheter ønsker jeg svar på følgende:

1 Anser påtalemyndigheten bestemmelsen i grunnlovens § 110 for bare å være en programerklæring? Eller inneholder den også et forbud til myndighetene om ikke å nekte mennesker å arbeide, som derfor verner om individets næringsfrihet.
Henvendelsen som sendes riksadvokaten.

2 Hva mener finansdepartementet om skattemyndighetenes håndtering av egne skattefeil gjennom årtier.
Henvendelsen som sendes finansdepartementet.

BAKGRUNN

Plog1 forsøkte avklare disse tingene, men uten å lykkes. Plog2 fortsetter nå arbeidet mot en juridisk avklaring. Ved å signere oppropet ønsker jeg å bidra til en administrativ eller politisk løsning ved å delta som spørsmålsstiller.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arne Viste fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...