Opprop mot utvidelse av Østbø AS avfallsanlegg i Bodø sentrum

Opprop mote Østbø AS sin planlagte utvidelse av avfallsanlegget på Langstranda  

Viser til søknad datert 25.11.2021, samt tilhørende høring av søknad datert 14.12.2021 med referanse 2021/8026.

Hvorfor skal en legge et avfallsanlegg midt i en by, hvor det eksisterer store planer om byutvikling med referanse til «Ny by, ny flyplass»? Dette hører ikke hjemme! Er det avfallsanlegget som skal være cruiseturistenes første møte med byen vår? I så måte burde Østbø AS fremfor utvidelse av anlegget – etter pålegg fra kommunen, heller planlegge med å gradvis flytte virksomheten sin ut fra sentrum.

Det er en kjensgjerning at «Vikan-lukta» har vært og til tider er til svært stor frustrasjon for bosettere på Tverlandet og i området rundt avfallsanlegget på Vikan. Er det virkelig slik at Bodø kommune ønsker at lukt av fett, matavfall og det som verre er, skal være et av byens varemerker i sentrum også?

Som naboer har vi hatt nok problematikk med lukt, støv, støy og forsøpling slik det er i dag. Skal i tillegg et anlegg med flere branntilløp i senere tid få utvide sin virksomhet ytterligere med nye tillatelser for blant annet kjemisk og farlig avfall?

Med bakgrunn byens kommuniserte fremtidsplaner via media, så finner vi det hele litt merkelig og tar dette med som en betraktning rundt denne saken.

Vi har stor tro på at flere naboer, berørte parter og andre vil sende inn klager eller innspill til statsforvalteren innen fristen 28. januar 2022. Et avfallsanlegg bør ikke være plassert i sentrum av fremtidens Bodø. Derfor bør heller ikke nåværende anlegg utvides. oversiktsbilde-ostbo-langstranda.png Signér denne underskriftskampanjen. Det er viktig at akkurat du tar deg tiden til å sette ditt navn på oppropet! Det er byen vår det gjelder! Hver underskrift teller!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Gisle Furnes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...