OPPEIDBUSSEN TILBAKE NÅ!

IMG_02841111.jpg

«Jeg noterer meg at nå som Oppeidbussen ikke går, så må jeg altså kjøre selv til Fauske for å nå åpningstidene sånn at jeg får tatt teoriprøven.»  

 

«Oppeidbussen», rute 18-571 Bodø-Fauske-Drag-Oppeid, er en bussforbindelse som har hatt stor betydning for reisende fra kommunene Hamarøy (og Tysfjord), Steigen og Sørfold.

Nordland fylkeskommune tok ruta ut av sine anbudsspesifikasjoner for bussproduksjon fra 01.01.20, en avgjørelse som ble tatt uten at dette hadde vært på høring.  

Sett fra et distriktsblikk var passasjerstatistikken god, og ruta var i mange tilfeller eneste alternativ for å nå forskjellige tjenester på Fauske eller i Bodø, tidlig nok på dagen. Ankomst Bodø ca. 10:45, mot langruten som ankommer mye senere, i mange tilfeller for sent.    

 

• 18-571 Bodø-Fauske-Drag-Oppeid ga befolkningen og næringsliv mulighet til å få utført tjenester i Bodø eller på Fauske i en dagsreise. Som følge av nedlegging må mange enten bruke egen bil (om mulig), eller ha overnatting med høye ekstra kostnader. Dette gjelder spesielt avtaler på Nordlandsykehuset, men også ærender på ulike kontorer i Bodø og på Fauske (f.eks. pass på Fauske lensmannskontor og ærend på Fauske trafikkstasjon).

 

• 18-571 Bodø-Fauske-Drag-Oppeid hadde korrespondanse på Drag med hurtigbåt og ferge fra Kjøpsvik, og var et tilbud om kollektiv transport som også omfattet Kjøpsviks befolkning.

 

• 18-571 Bodø-Fauske-Drag-Oppeid hadde også korrespondanse med buss fra og til Steigen, og deler av Steigens befolkning brukte denne som reiserute mot Bodø. Ved innstilling av hurtigbåt NEX II var bussen hovedalternativet for alle reisende til og fra Steigen-Bodø.

 

• 18-571 Bodø-Fauske-Drag-Oppeid gikk fra 2016 innom Straumen sentrum som eneste faste rutegående buss på hverdager, og ga befolkningen i Sørfold fra Mørsvikbotn-Straumen et kollektivtilbud ved ærender i kommunesenteret.

 

• 18-571 Bodø-Fauske-Drag-Oppeid hadde også en viktig funksjon for næringslivet ved at mindre gods kunne tas med fra Bodø. Ved oppståtte feil i produksjonsutstyr m.m. kunne reservedeler hentes fra lager i byen samme dag, og tas med nordover.

 

Vi ber om at ruta må reetableres snarest!


Partier i Hamarøy v/ lokallagslederne: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Rødt.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen