Noe må gjøres med farten i Enebakkveien - Nok er nok!

Bli med å gjøre Enebakkveien på Abildsø tryggere!
Det siste halvåret har vi hatt to alvorlige ulykker på Abildsø, og et antall mindre hendelser.

Nå sier vi som bor i området at nok er nok!
Trafikken må flyttes ut på E6, der den er ment å være, og farten ned!

Vi som bruker Enebakkveien ønsker å sørge for at saken får nødvendig oppmerksomhet og oppfordrer derfor alle som er opptatt av trafikksikkerhet for beboere og skolebarn om å støtte dette oppropet.

For mer informasjon, se Facebook-gruppen Noe må gjøres med farten i Enebakkveien - nok er nok!


Ann Kristin Biagi på vegne av brukerene av Enebakkveien.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen