Nei til overgripere i politikken - Lovendring kreves!

Per dags dato er det ikke noe lovverk som hindrer at tidligere domfelte for alvorlige sedelighetsforhold som voldtekt, overgrep og misbruk av barn, eldre eller sårbare m.m. i samfunnet kan påta seg verv, bli nominert eller valgt inn i politiske posisjoner som ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og mer.

Det betyr at en person som har misbrukt små barn kan bli ordfører i en av landets kommuner.

Lenge har jeg forsøkt å påvirke politikere lokalt, samt på Stortingsnivå og komiteer som jobber innen justis.

 

Jeg krever en politisk debatt og en lovendring som setter krav til folkevalgte og for personer med verv i fremtredende posisjoner må vandelssjekkes på lik linje som f.eks helsepersonell eller de som jobber med barn i skole og barnehage.

Det sier litt om karakter og om personene er egnet for å inneha slike posisjoner. Lover, partiprogram, etikk og moral bør være i harmoni.

 

Er du enig? Signer oppropet og bidra til at politikere hører på dem som gir dem makten.

Listen vil sendes til representanter på Stortinget.

 

Bruk også stemmeretten din den 11 september!

 

#IngenOvergripereIPolitikken

 

Mvh

 

Kenneth Frost Lie, Hommersåk 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kenneth Frost Lie fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...