Nei til utvidelse for Hanøytangen reguleringsplan 418

Reguleringsplan 418 for Hanøytangen er en stor inngripen for lokalsamfunnet på Hanøy. Vi ønsker ikke at Hanøytangen for utvide område på Hanøytangenog bør først forholde seg til gjeldene krav. Vi opplever mye støy og forurensing fra området som ødelegger livskvaliteten for oss som bor på Hanøy. 

Reguleringsplanen innbefatter endring av passiv sone, utvidelse av område mot sør for lagring av avfall, fritak fra gjeldene støykrav når de ønsker det. 

Vi ønsker å stoppe denne endringen da bedriftene som holder til der i dag ikke klarer å overholde dagens krav.Vi håper dere vil signere oppropet

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Stian Haugland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook