Nei til tungtransport og industriproduksjon av skifer i Årem

Vi er sterkt imot prøveuttak og senere masseproduksjon av skifer i Årem. Og vi er sterkt imot tungtrafikk for tømmerhogst og industriell skiferproduksjon langs Åremsveien.

Årem er et friluftsområde, regulert til 100 hyttetomter fordelt på to hyttefelt, i Agdenes kommune. Åremsveien er en privat vei og er beregnet for hytteadkomst, fotgjengere, syklister, skiløpere, personbiler og små traktorkjøretøy. Veien eies og drives av et privat veilag, med oppdaterte vedtekter gjeldende fra 2013.
Verken vedtektene eller veistandardenaarem_1.jpgaarem_2.jpgaarem_smaabaathavn.jpg tillater planlagt tungtransport.

Planlagt industritransport langs Åremsveien i forbindelse med tømmerdrift og skiferproduksjon vil medføre betydelig sikkerhetsrisiko for all ferdsel for myke trafikkanter langs Åremsveien. Krysset Åremsveien-Riksvei 710 er allerede trafikkfarlig, da det foretas hastige forbikjøringer på rettstrekningen langs riksvei 710 rett ved avkjøring til Åremsveien.

Personbiltrafikk for 35 ansatte, samt flere daglige runder med tungtransport til og fra skiferbrudd og hogstfelt er totalt malplassert langs Åremsveien. Veien og området er på ingen måte dimensjonert for denne typen ferdsel.

Både skiferbrudd, massivt tømmeruttak og bruk av Åremsveien som transportåre for tungtrafikk og ansatte vil være totalt ødeleggende for dette hyttelivsområdet og friluftsområdet. Veien inn langs friluftsområdet i Årem og ned til Årem småbåthavn må bevares som den er.


Nordåsen hytteforening og Årem veilag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Nordåsen hytteforening og Årem veilag kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...