Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova

Gadus gruppen (Nordmøre Torsk AS) har møtt mye motstand angående torskeoppdrett i Ålvundfjord. Nå har de kommet med en ny søknad for å opprette et torskeoppdrettsanlegg ved Mjølkill og Grova i Sunndalsfjorden. Anlegget er planlagt med åpne merder - 16 bur i to rekker, samt forflåte. Biomasse 3500 tonn.

Vi mener planene må stoppes fordi det medfører stor risiko for skade på naturmangfoldet og økosystemet i Sunndalsfjorden. Anlegget vil hindre tilgang til et av Sunndalsfjordens mest fiskerike områder. Det er stor fare for at virksomheten vil ødelegge viktige beite, oppvekst- og gyteområder for flere fiskeslag, bl.a. uer, lyr, hyse, sei, lange og torsk, samt medføre fare for sykdom og genetisk påvirkning av lokale stammer av villtorsk. Tiltaket vil føre til negative virkninger for friluftsliv og bruk av strandområdene til rekreasjon. Forurensing, støy, lys og lukt fra driften vil forringe områdets verdi som viktig friluftsområde og bosted for lokalbefolkningen. Anlegget vil bli et dominerende element i fjordlandskapet, der Sunndalsfjorden åpner seg opp med en enestående utsikt. Sunndalsfjorden har status som nasjonal laksefjord, der nye oppdrettsanlegg ikke bør etableres. Sunndalsfjorden er friskmeldt etter mange år med overvåking og tiltak for å redusere forurensing. La oss beholde en frisk fjord!

Vi anmoder folk om å protestere mot planene og gi uttalelse innen høringsfristen 21. mars.

Du kan også støtte oss ved å signere dette oppropet! Del gjerne videre.

Husk at din signatur må godkjennes på Mail, sjekk søppelposten.

 
-Grunneiere av Nestua, Haugen, Oppistua og Graven på Mjølkill

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ida strømsvåg fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...