Nei til torskeoppdrett i indre Ålvundfjord

Nei til torskeoppdrett i indre Ålvundfjord. 

Nordmøre Torsk as (utenlandske eierinteresser) har søkt Tingvoll kommune om å få igangsette planer om anlegg med torskeoppdrett på grensen mellom Sunndal og Tingvoll. 

Med fare for stor negativ effekt på annen villfisk og miljø i hele fjordsystemet, er dette anlegget uønsket.

Signer og del ;)