NEI TIL STENGING AV CORNERTEATERET!

Aksjon 7/7/7

7. april er det på dagen 7 måneder siden Cornerteateret åpnet. 7. september i fjor holdt stolte representanter fra både Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune festtaler der både produksjonshuset og prosjektideen ble båret frem som en unik og fremtidsrettet modell for scenekunstproduksjon på Vestlandet.

I løpet av de første 7 månedene har det vært 14 teaterpremierer av lokale profesjonelle aktører, 5 gjestespill samt den internasjonale barne- og ungdomsfestivalen Mini Midi Maxi. Hver uke går i underkant av 200 barn og unge på Vestlandske Teatersenters teaterskole. Huset er allerede booket langt ut i 2015.

Ironisk nok, på tross av denne suksessen, de jublende festtalene og de allerede investerte midlene i huset - nå trues Cornerteateret av nedleggelse. Dette grunnet manglende driftsmidler. Uten penger til husleie, uten å kunne lønne husets ENESTE ansatte - sier det seg selv - Cornerteateret må stenge.

Dette betyr at i løpet av året vil 200 elever på Teaterskolen i alderen 6-19 år miste sitt tilholdssted, barne og ungdomsfestivalen Mini Midi Maxi mister 2 vitale scener, 18 scenskunstkompanier med tilsammen 121 produksjons- og visningsdager mister sine produksjonslokaler.

NB! For å sikre driften av huset virker det nå som om Bergen kommune kommet seg på banen! Hordaland fylkeskommune hører vi svært lite fra... For å få den økonomiske kabelen til å gå opp må Hordaland Fylkeskommune også spille på lag med Cornerteateret og kommunen.

Cornerteateret burde sees som et ledd i noe som kunne være en langsiktlig og helhetlig kulturpolitikk i Bergen kommune og i Hordaland fylke. Å investere i kunst og kultur er nettopp det - en INVESTERING. Noe som gagner et levende kulturliv i Hordaland fylke.

 

Cornerteateret mangler 1,2 millioner for å kunne drifte huset 2014. Dette tilsvarer det beløpet fra kommune og fylke som ikke er blitt innvilget etter fremlegging av respektive budsjett.

Nøkkeltall:

Bergen kommune: Omsøkt kr. 1 800 000.-    Bevilget kr. 1 400 000.-

Hordaland fylkeskommune: Omsøkt kr. 800 000.-    Bevilget kr. 0.-

Dette er ikke første gang denne problemstillingen blir varslet, dette skjedde allerede ved fremlegging av budsjettene for 2013.  Søknadssummene er helg nøkterne estimat for driften av huset. Dette ser ikke ut til å ha blitt forstått eller tatt på alvor. Uten disse pengene MÅ Cornerteateret stenge.

Dette skjer ikke uten kamp!

1. Signer dette opprop for Cornerteateret!

2. Spre ordet!

3. Diskuter og kommenter!

4. Møt på Cornerteateret mandag 7. april kl. 18.30! (Aksjon for Cornerteateret!


Millan Persdotter Persson    Kontakt personen bak underskriftskampanjen