Nei til riving av Harestad skole

Det kan ligge an til ny skolestruktur på Randaberg, noe som kan skje allerede fra neste skoleår. Kommunedirektøren innstiller på riving av gamle Harestad skole - og en god del andre forandringer.

Tidligere har det vært oppe fire alternativer, men det er som tidligere skrevet også kommet et femte alternativ på banen. Det er også det som i øyeblikket kan være det mest aktuelle, hvis kommunedirektøren får forslaget gjennom.

 
Modell 5 innebærer å gjøre:
• Grødem skole og Goa skole om til rene barneskoler med 1.-7. trinn, og Harestad skole,
Torvmyrveien 22, blir Randaberg ungdomsskole.
• Ansatte og elever på 8.-10. trinn fra Goa skole og Grødem skole flyttes til Randaberg ungdomsskole.
• Ansatte og elever på l. -7. trinn fra Harestad skole deles opp og flyttes til Goa skole og Grødem skole.
• Harestad skole, Torvmyrveien 7, kan rives.
• ATO flyttes over til Goa skole.
• Introbasen blir værende på Grødem skole.
 
Er du uenig i modell 5, signer dette opproppet ! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sissel Dahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...