NEI TIL RASERING AV LOSA-TILBUDET I FINNMARK!

LOSA ,"Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet", gir våre ungdommer mulighet til å få starte på sin fagutdanning hjemme. Det har også til nå vært mulig å gjennomføre hele utdanningsløpet, og å ta fagbrev i hjemkommunen. Både det private næringslivet og kommunen har gjennom LOSA fått muligheter for å være med på opplæringen av ungdommen vår, tilby disse læreplasser - og til slutt fast jobb.  LOSA er et unikt tilbud for elever og næringsliv langs kysten i Finnmark. Det hindrer utenforskap, gir god praktisk utdanning, og bygger og beholder kompetanse i distriktene!

Fylkesrådets vedtak som ble gjort rett før jul gjør at våre ungdommers mulighet til å starte på sin fagutdanning hjemme blir kraftig redusert. Det vil nå bli kun to søkbare utdanningsprogram i LOSA. Vekslingsmodellen, som har gjort det mulig å ta hele fagutdanningen mens du bor hjemme, er fjernet.  I tillegg stilles det krav til hvor mange elever det må være på hvert utdanningsprogram og i hver lokale losaklasse for å starte opp tilbudene. Dette fører til følgende konsekvenser:

  • Våre ungdommers muligheter til å gå på skole hjemme blir kraftig redusert.
  • Det er stor sannsynlighet for at tilbud lokalt ikke starter opp på grunn av for få søkere.
  • Ungdom som ikke er klar for det må flytte hjemmefra.
  • Det kan føre til større frafall fra VGS.
  • Familier vurderer allerede å flytte fra losakommunene hvis dette vedtaket blir opprettholdt.
  • Næringsliv og kommune får mindre mulighet til å rekruttere og beholde lokal kompetanse og arbeidskraft.

Underskriftene vil bli levert til fylkesordfører Tarjei Jensen Bech, fylketsrådsleder Bjørn Inge Mo og fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde den 28.01.22

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tina Giæver fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...