NEI TIL RASERING AV LOSA-TILBUDET I FINNMARK!

LOSA ,"Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet", gir våre ungdommer mulighet til å få starte på sin fagutdanning hjemme. Det har også til nå vært mulig å gjennomføre hele utdanningsløpet, og å ta fagbrev i hjemkommunen. Både det private næringslivet og kommunen har gjennom LOSA fått muligheter for å være med på opplæringen av ungdommen vår, tilby disse læreplasser - og til slutt fast jobb.  LOSA er et unikt tilbud for elever og næringsliv langs kysten i Finnmark. Det hindrer utenforskap, gir god praktisk utdanning, og bygger og beholder kompetanse i distriktene!

Fylkesrådets vedtak som ble gjort rett før jul gjør at våre ungdommers mulighet til å starte på sin fagutdanning hjemme blir kraftig redusert. Det vil nå bli kun to søkbare utdanningsprogram i LOSA. Vekslingsmodellen, som har gjort det mulig å ta hele fagutdanningen mens du bor hjemme, er fjernet.  I tillegg stilles det krav til hvor mange elever det må være på hvert utdanningsprogram og i hver lokale losaklasse for å starte opp tilbudene. Dette fører til følgende konsekvenser:

  • Våre ungdommers muligheter til å gå på skole hjemme blir kraftig redusert.
  • Det er stor sannsynlighet for at tilbud lokalt ikke starter opp på grunn av for få søkere.
  • Ungdom som ikke er klar for det må flytte hjemmefra.
  • Det kan føre til større frafall fra VGS.
  • Familier vurderer allerede å flytte fra losakommunene hvis dette vedtaket blir opprettholdt.
  • Næringsliv og kommune får mindre mulighet til å rekruttere og beholde lokal kompetanse og arbeidskraft.

Underskriftene vil bli levert til fylkesordfører Tarjei Jensen Bech, fylketsrådsleder Bjørn Inge Mo og fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde den 28.01.22