NEI til oppdeling av Heddal barneskole

Vi sier NEI til å dele opp Heddal barneskole i Oppvekstsenter med 1-4 klasse og barnehage på Rygi og 5-10 klasse på Sem. 

Dette er en rasering av barneskolen! 

Ansatte ved Heddal barneskole er sterkt i mot å dele opp skolen i 1-4 og 5-7 og sier:

Siden sammenslåingen av de tre Heddalskolene høsten 2014, har vi jobbet for en felles profesjonell,faglig og kollegial kultur. Et stort arbeid har blitt lagt ned og ved en evt. splittelse av skolen raseres dette arbeidet. Som profesjon er vi opptatt av pedagogiske løsninger, innholdet i skolen og bærekraftige løsninger for framtida.

Vi mener at en 1-7 skole vil være den beste løsningen for å ivareta elevenes faglige og sosiale progresjon. 

Vi sier NEI til deling og ber politikerne tenke seg grundig om før de gjør nye vedtak!! 

FAU Heddal Barneskole

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU Heddal Barneskole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...