NEI TIL NY TRANSFORMATORSTASJON PÅ HØYDE VED STOKKAVANNET.

Følgende kan bli en realitet:

‘Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon på Stølaheia ved Stokkavannet.

‘’NVEs gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen. Et sentralnettanlegg for Statnett og et regionalnettanlegg for Lyse Elnett. Det gis også tillatelse til å utvide stasjonsområdet til å omfatte det tilliggende området.

'NVE gir samtidig tillatelse til å hugge ned det eksisterende skogsområde – den 6000 kvm store Tingbøskogen. 

'NVE gir tillatelse til å bygge tre 40 – 50 meter høye master over dyrket mark. 

'NVE gir tillatelse til å bygge en anleggsvei for transformator transport over dyrket mark ned til Krossbergveien. 

'NVE gir tillatelse til å ha permanent transformatortransport via Alvasteinveien. ·        

'NVE gir også tillatelse til at dagens tursti fra Revheimsveien til Stokkavannet saneres.

Hvor planlegges dette.

Skogen som planlegges hugget ligger på Sunde mellom Revheimsveien og Stokkavannet, på en høyde som er ca. 50 moh. Med nye master vil det si at høyden totalt kan komme opp i 100 moh. Til sammenligning rager Ullandshaugtårnet 64 meter over bakken.

Ditt engasjement er viktig.

SI NEI TIL NY TRANSFORMATORSTASJON PÅ HØYDE VED STOKKAVANNET.

Les fullstendig søknad fra Statnett til NVE på:

https://www.statnett.no/.../krossberg-transformatorstasjon/

Del også innlegget på facebook: https://www.facebook.com/groups/425857931880429

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Brit Ågot Å. Selvåg fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...