Nei til ny gravplass på Billingstad

118742727_108174001018043_7854376143339281790_o.jpg

Denne underskriftskampanjen er for at beboere på Billingstad og andre kan uttrykke sin motstand til ny gravplass for Asker kommune på Åstad gård.

Grunnet behov for økt gravplass kapasitet i Asker kommune foreslås det i arealdelen for Kommuneplan 2020-2032 ny gravlund lagt til Åstad gård på Billingstad. 

 

Argumentasjon:

Ugunstig plassering ved skole, barnehage og friområder

 • Den foreslåtte plasseringen av ny gravlund pakker inn både Billingstad skole, Billingstad Barnehage og Billingstadbanen. Dette er naturligvis ikke en optimal plassering for en gravplass, hverken for skolebarn som må lete etter fotballer blant gravstøtter, eller besøkende til gravene. En gravplass er noe man kjører til fra tid til annen og således er behovet mindre for å plassere den midt i boligbebyggelse, en fotballbane og 100-metersskog i nærområdet er noe barn og voksne har glede av hver eneste dag.
 • I særdeleshet Billingstad Barnehage bruker 100-meterskogen mye og gravplassen vil nå skille barnehagen og deres uteområde i Åstad Naturreservat.
 • Den foreslåtte plasseringen har også i prinsippet kun én tilkomstvei (Billingstadveien) da Skustadgata er stengt med bom. Dette er allerede en trafikkert vei og det må påregnes økt trafikkmengde langs skoleveien ved foreslått plassering.

 

Generell fortetting på Billingstad

 • I løpet av de siste 20 årene har det foregått en formidabel utbyggelse og fortetning på Billingstad, spesielt med større leilighetsprosjekter.
 1. Billingatadlia
 2. Inga Falsen Gjerdrumsvei
 3. Åstadlia
 4. Lundekroken
 5. Billingsborg
 6. Stasjonsbakken
 7. Tømtebakken
 8. Dragonhøyden
 9. Vestre Berger med over 1600(!) nye boliger
 • Totalt er det de siste 20 år blitt godkjent langt over 2000 nye boliger på Billingstad. Dette fører til en tredobling av innbyggertallet på veldig kort tid, fra ca. 2 000 til over 6 000. Det er forståelig at Billingstad velges som et område prioritert til fortetning, men på et punkt treffes en grense hvor det økte presset forringer både miljøet og bokvaliteten for innbyggerne.

 

 • Prosentvis er det nok ingen andre områder i Asker som er i nærheten av den fortetningen og da blir det skjevt om en ytterligere fortetning ikke kan vurderes lagt et annet sted. En så eksplosiv befolkningsvekst gjør de resterende friområdene enda viktigere og den foreslåtte gravplassen vil f.eks. ligge midt mellom de største nye utbyggingene og Åstad Naturreservat samt inngangen til marka.

 

 • Når det også er godkjent så mange nye boliger fremstår det som veldig kortsiktig av kommunen å ikke bevare kommunens områder rundt nettopp skole og barnehage for fremtidige formål. Det foreslåtte området ligger meget fordelaktig plassert både med tanke på rekreasjon og muligheter for utvidelser av kommunens tilbud for innbyggrne på Billingstad.

 

Med dette oppropet ønskes det at Asker kommune gjør en ny vurdering av plassering for ny gravplass og hensyntar beboerene på Billingstad. 

 

På vegne av:

 • Billingstad Velforening
 • Damene på Billingstad

Billingstad Velforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Billingstad Velforening kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook