Nei til nedlegging av Rus Døgn - Tronvik

Den siste tiden har flere døgnplasser for rusbehandling blitt lagt ned.

Klokkarvik 18 plasser!
ROP Sandviken 8 plasser!
Valdresklinikken 11 plasser!

Som del av et budsjettkutt står nå Rus Døgn på Tronvik i fare. Tronvik er en del av TSB og tar imot pasienter fra hele Helse Vest. Ved en eventuell nedleggelse av Tronvik vil døgnplasser innen Helse Vest reduseres med ytterligere 15 plasser! 

Alternativet til disse pasientene vil være poliklinisk behandling, noe som vil være svært utfordrende for mange pasienter å følge opp. En stor gruppe av ruspasienter er i behov for døgnbehandling over tid. Vi kan derfor ikke akseptere nedlegging av flere døgnplasser. Nedbygging av sengeplasser gir færre behandlingsmuligheter, og øker risiko før rusrelaterte dødsfall i påvente av behandling. 

Helse Førde skal ha nytt styremøte 19. desember og vi ønsker at underskriftskampanjen skal legges frem der. 

Vis din støtte og signer!

Tronvik1.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Selina Fjeldsbø fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...