Nei til nedleggelse av Trondheim mottakssenter

design_underskriftskampanje.png

UDI har bestemt seg for å endre på mottaksstrukturen i landet, og oppretter det de kaller basismottak i 5 regioner i Norge. I region Midt-Norge var det Møre og Romsdal og Tingvoll kommune som vant anbudet, og Trondheim – Sandmoen kan bli nedlagt. Det bor i dag 205 mennesker under Trondheim mottakssenter. Alle vil ikke bli sendt til Tingvoll, men bli spredt rundt i landets fem regioner. Beboerne har ingen innflytelse på hvor de vil bli sendt, eller hvem de må flytte sammen med. Vi fratas all råderett over eget liv.  

Vi i Mennesker i Limbo-Trondheim sammen med asylsøkere i Midt Norge er sterkt kritiske til prosessen og ønsker ikke å flytte fra Trondheim. Mange av oss har bodd her opp mot 20 år, og har brukt mye tid på å bli kjent med byen, menneskene og mulighetene. Og svært mange av oss har barn som har vokst opp i Trondheim.  

Hvorfor bør Trondheim mottakssenter bestå?

1. Vi som lever som papirløse har nesten ikke penger å leve av, men i Trondheim finnes det mange gratis aktiviteter innenfor kultur, idrett og underholdning, og da særlig for barn. Vi får også gratis norskkurs

2. Mange av oss har familie, nettverk og venner her. Vi har brukt mye tid og energi på å bli kjent med byen, kulturen og menneskene.

3. Trondheim er en by med et stort internasjonalt miljø, med muligheter for å samles i kjente og kjære kulturelle omgivelser.

4. Det er mange menigheter og ulike moskeer som tilbyr nettverk, støtte og muligheten til å tilhøre et trossamfunn. Dette er svært viktig for mange av oss

5. Mange tilhører et idrettslag og er redd for å miste muligheter. Dette gjelder særlig barna

6. Mange barn lever under delt omsorg og hvor en av foreldrene bor i mottak, og mange av de er svært redde for hva dette vil si for muligheten til aktivt samvær med sine barn/foreldre. 

Og sist, men ikke minst..

7. Vi får tilbud om helsehjelp i Trondheim

Mennesker i Limbo-Trondheim har jobbet politisk, og sammen med Trondheim kommune funnet en løsning for helsehjelp til alle i denne gruppen. Flere av oss har flyttet mange ganger i Norge, og Trondheim er det første stedet vi har fått tilbud om behandling og helsehjelp.  

Vi elsker å bo i Trondheim og ønsker deres støtte i kampen for å bevare Trondheim mottaks-senter. 

– Takk for at du signerer!    

Mennesker i Limbo- Trondheim, ved arbeidsutvalget


Mennesker i Limbo Trondheim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Mennesker i Limbo Trondheim kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook