Nei til nedleggelse av døgnavdelingen ved DPS i Valdres

Det foreslås at døgnavdelingen ved DPS i Valdres skal legges ned. Vi trenger en døgnavdeling i Valdres, ikke bare poliklinikk. Mange pasienter mister et viktig og godt behandlingstilbud hvis dette forslaget vedtas.

Dette kuttet vil være en alvorlig rasering av behandlingstilbudet til psykisk syke,-  ikke bare i Valdres, men også i nabodistriktene.

Økonomi er hovedargumentet til styret, men det bør heller tas hensyn til pasientenes behov! Pasientene bør lyttes til!

Bruk din stemme for de som ikke orker eller kan! Stem nei til nedleggelse av døgnavdelingen ved Valdres DPS!!!


Kari Albertsen Sørbøen, DPS døgn avd. Valdres    Kontakt personen bak underskriftskampanjen