Nei til nedleggelse av Nordlandssykehuset Lofoten

Dette er ett opprop for og av oss som ønsker et livskraftig og trygt Lofoten med eget lokalsykehus og ikke et distriktsmedisinsk senter som er ett alternativ 2 i arbeidsgruppa sitt forslag. 

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal blir i følge dette alternativet definert i utgangspunktet til å være "spesialisthelsetjenester i form av dagtilbud". Og vi må da ta turen til Stokmarknes eller Bodø for helsetjenester, fødsler eller akutte hendelser. For mange kan dette bli alt for lange turer og også være livstruende når vi i utgangspunktet har det trygt slik det er med eget sykehus i regionen vår. 

Og noe som er utrolig viktig; vi trenger et sykehus med akuttberedskap nært, ikke fjernt. Når været er dårlig eller en vakker sommerkveld med mye turister, og folk blir akutt syke så er vi avhengige av å ha ett sykehus i nærheten som fungerer og er tilgjengelig.

Hva skjedde forresten med det enstemmige vedtaket styret i Helse Nord gjorde i 2017, der føde - og akuttberedskap skulle ligge som et fundament for lokalsykehuset vårt? Eller det som er skrevet i Hurdalsplattformen som AP og SP sammen utarbeidet i 2021 (og skal vare til 2025), der det på s. 61 står: "Regjeringen vil sikre nærhet og likeverdig behandling for pasienter i hele landet"?

Vi er sterkt i mot forslaget om nedleggelse av lokalsykehuset vi har på Gravdal i Lofoten. Og vil med dette la styret i Helse Nord og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med flere få vite hvor sterkt vi står samlet og ønsker å inneha den tryggheten det er for oss å ha et eget sykehus - og ikke et "dagstilbud" slik det er foreslått.

Nå er det faktisk nok med å kjenne på utrygghet for fremtiden for hele befolkningen her i Lofoten. Vi har helse, liv og mennesker som er viktige vi også og stiller herved krav om å få beholde lokalsykehuset vårt!