Ja til Heer skole!

Antall barn i Frogn kommune er synkende, og kommunen ønsker derfor å redusere antall barneskoler. Heer skole er gammel og dårlig vedlikeholdt, og oppgradering av skolen vil kreve betydelige midler for en kommune som har dårlig økonomi. FAU ved Heer skole er veldig bekymret for skolens fremtid.

 

Forslag til ny skolestruktur i Frogn kommune skal behandles i kommunestyret 3. mai, og vi ønsker i forkant av dette å sende et tydelig budskap til politikerne om at kommunens innbyggere ønsker å beholde en nærskole på Heer.

 

En nærskole betyr mye for tettstedet Heer. For alle med barn og barnebarn er en trygg skolevei og et godt skolemiljø veldig viktig, for alle som bor her er det viktig at tettstedet forblir attraktivt med tanke på fremtidig vekst.

 

Vi ønsker derfor å mobilisere alle på og rundt Heer til en underskriftskampanje: Ja til Heer skole!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU ved Heer skole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...