NEI til nedleggelse av Askøy Forum barnehage

Oppdatering 13.05.20

Kommunestyret vedtok torsdag 07.05.20 å legge ned Askøy Forum barnehage med virkning fra august 2021. Foreldregruppen ønsker å gjøre alt for at dette skal omgjøres og ber derfor om mest mulig støtte for å få politikerne til å snu i saken. 


*************************

Om Forum legges ned, vil dette være en stor endring i folks hverdag. Endringer er ikke alltid negativt, men her er det snakk om å legge ned en GOD barnehage Nordvest, som vil tvinge folk lenger Sør. Endringene begrunnes med dårlige prognoser for folkevekst. Samtidig så vil tiltakene i seg selv bidra til en stagnering i vekst og et mindre attraktivt Askøy nord for juvik. Forum barnehage er virkelig noe for seg selv. Barnehagen er ikke stor, men den er veldig populær.

Med det presset barnehageansatte er under nå til dags, med dårlige lønninger, lav bemanning og strengere krav, så er det ikke en selvfølge at du får kvalitet i tillegg til ren "oppbevaring" mens du er på jobb. Her snakker vi om en sentral barnehage som virkelig setter barna først. De ansatte gjør en fantastisk jobb og barnehagens lokaler og nærmiljø gjør det til det perfekte barnehagen.

 Det står i saksfremlegget: "Barn vil kunne tilbys barnehageplass i område Askøy Nordvest, så langt kapasiteten strekker til. og videre i øvrige områder i kommunen."  Sett vekk fra Ramsøy, som i saken beskrives som uaktuell grunnet avstand, så er kapasiteten sprengt i området vårt. Da er løsningen at vi skal benytte oss av ledige plasser lenger sør? Er det gjort en vurdering av hvorfor det er så mange ledige barnehageplasser i enkelte barnehager? Skal dette gjøres? Er det ønskelig med større press på krysset i Juvik enn det allerede er per i dag?

Det står videre: "Det er ønskelig å tilrettelegge for at hverdagen for småbarnsforeldre blir lettere ved at det finnes tilstrekkelig med barnehageplasser i deres nærmiljø."  Dette er ikke videre utredet og forslagene er i strid med nettopp dette. 

Minner om at barnehagen i 2016 fikk folkehelseprisen for sitt arbeid med å fremme helse, trivsel og sosiale forhold. Hallen, som fortsatt per i dag er godkjent, er en av grunnene til at barnehagen opplever stor pågang ved opptak. Bruken av hallen muliggjør varierte aktiviteter for barna som vi ser har store fordeler for barnas progresjon i utvikling av motoriske ferdigheter. 

 


Natalie Martins Sæberg    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Natalie Martins Sæberg vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...