Nei til nedbygging av Risør videregående skole!

Nei til nedbygging av Risør videregående skole!

Fylkesrådmannen foreslår en nedbygging av Risør videregående skole. Det kan vi ikke godta. Vi må kjempe sammen og gi signaler om at vi vil ha tilbudsstrukturen slik den er per dags dato. Det finnes mange argumenter for dette. For å nevne noen:

- Forslaget er kun basert på økonomi og tall. En skole er mer enn økonomi og tall.

- Fylkesrådmannen sier at hennes forslag er mer bærekraftig. For hvem og hva?

- Vurderingene strider i mot føringer som var lagt i fylkessammenslåingsprosessen. Man bruker ikke HELE Agder ved å sentralisere skolene. 

-  Det er mulig å rasjonalisere uten å sentralisere. Man kan styrke flankene ved å satse på dem.

- Vi ønsker et levende Risør med barnefamilier og vi ønsker tilflyttere hit.

Argumentene fortsetter i brevet Paal Eckhoff Salvesen og Kristin Siewers har sendt til fylkespolitikerne i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse. Det kan du lese her:

https://www.irisor.no/2020/11/13/risor-videregaende-skole-i-fare/

Videre kan du lese de mange artiklene om denne saken i irisor.no og på Aust Agder Blads hjemmesider. 

Hjelp oss med å bygge OPP Risør videregående skole, og ikke NED!

 


Hildegard Paaske Larsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen