Nei til muslimske bønnerop i Norge!


Muslimske bønnerop er en slags innkalling til bønn der det ropes ut en fast tekst på arabisk over høytaleranlegget fra Moskeen (se video). Dette har blitt praktisert i Norge noen få ganger tidligere, men de fleste har så langt valgt å ta hensyn til naboer og samfunnet og dermed latt være å praktisere slike bønnerop. Nå har en muslimsk menighet i Drammen bestemt at de vil starte med bønnerop. Det er all grunn til å tro at flere vil følge etter dersom noen først begynner.

Når tilhengerne av bønnerop forsøker å bagatellisere dette ved å si at det er to minutter hver fredag, så er det ingen grunn til å tro på det. Tillater vi først to minutter hver fredag, så blir kravet raskt to minutter hver dag og deretter to minutter fem ganger om dagen slik muslimsk lov egentlig sier. Det er ikke lenge siden de fleste muslimske trossamfunn mente bønnerop var uaktuelt i Norge.

Andre tilhengere forsøker å sammenligne bønnerop med kirkeklokker, men dette er ikke sammenlignbart. Kirkeklokker er noe vi har lange tradisjoner for og kirkeklokker har ikke noe forkynnende budskap, det er bare et signal. Kirkeklokker kan mest sammenlignes med skoleklokker. Bønnerop har et svært tydelig og befalende religiøst budskap og er dermed noe helt annet. Det vil virke splittende, sjenerende og fremmedgjørende for en stor del av befolkningen.

I områder der de fleste moskéer er, bor det også flest innvandrere. Det har lenge vært et problem at kun innvandrere flytter til slike områder, mens nordmenn flytter ut. Dette er trolig fordi nordmenn stadig føler seg mer fremmed i egen by når majoriteten har innvandrerbakgrunn. De fleste er enig i at en slik utvikling er uheldig. Dersom slike nabolag i tillegg skal preges av muslimske bønnerop på et fremmed språk, vil denne segregeringen skyte ytterligere fart. Vi vil enda mindre atraktivt for andre enn innvandrere å bo slike steder og vi vil enda raskere få rene innvandrerbydeler. Slik segregering er det motsatte av integrering og vil være svært skadelig.

Påstander om at vi er nødt til å akseptere gjallende bønnerop i byer og nabolag på grunn av religionsfrihet, er helt feil! Religionsfriheten gir deg rett til å tro hva du vil og praktisere din religion, men ikke til å gjøre hva du vil. Det er selvsagt fortsatt slik at praktiseringen av noens religion ikke skal gå utover andres friheter og rettigheter. Religionsfrihet betyr også at vår rett til å ikke bli påtvinget en fremmed religion i form av støyende og forkynnende bønnerop i vårt nabolag, skal ivaretas. Det finnes ingenting som tilsier at religionspraktisering fritt kan krenke og sjenere utenforstående eller bryte andres friheter og rettigheter. 

Det er et rent politisk spørsmål om man skal tillate bønnerop fra moskeer i Norge og de undertegnede i denne kampanjen krever at politikerne sier nei til bønnerop i Norge!

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jon Helgheim fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...