Nei til monsterbygg ved fossen!

Vi mener utbyggere i Hønefoss må tilpasse seg byplanen, ikke omvendt!

Vi ber politikerne om å lytte til folket og ikke vedta bygging av skjemmende høyhus rundt fossen! Vi trenger alternative planer!hoyhus.jpg