NEI til lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder

Takk til deg som skriver under på at du ikke ønsker en lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder.

Kortversjonen:
Beslutningsforum stopper og forsinker innføring av nye, virksomme medikamenter til norske pasienter, mens tilsvarende pasienter i våre naboland i mye større omfang får tilgang. 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/21/beslutningsforum-trenger-en-radikal-omlegging/


Den lengre versjonen:
Regjeringen ønsker å lovfeste det særnorske forumet Beslutningsforum for nye metoder.

Dette forumet består av de fire toppdirektørene i helseforetakene og de avgjør hvilke nye medikamenter og metoder Norge "har råd til". 

AP innførte systemet i 2013 og Høyre-regjeringen har fredet og videreført systemet som holder helseprioriteringene unna statsrådens ansvar.

De fire medlemmene er dir for Helse Sør-Øst; Cathrine Lofthus, leder for helse Midt; Stig Slørdahl, Helse Vest; Herlof Nilsen og fra helse Nord; Lars Vorland. I tillegg har de med seg en "brukerrepresentant" uten stemmerett. 

I praksis avslår Beslutningsforum stadig flere virksomme, revolusjonerende og kraftige medikamenter og metoder som mange tusen pasienter ville hatt enorm nytte og glede av. Resultatet er at norske pasienter nektes mer og mer av den helsehjelpen som blir skaffet til veie til pasienter i Sverige, Danmark og andre europeiske land.

Mange immunpreparater har lidt nederlag i Beslutningsforum. Norge er ofte en av Europas siste land til å innføre nye medikamenter, til tross for at Stortinget har samlet seg om at Norge skal være en av de første! Ordningen har allerede kostet mange liv. 


Hvem tjener Beslutningsforum? 
Dette systemet er skrudd sammen for å tjene økonomiens krav, ikke pasienters behov. Leder for Beslutningsforum setter svake grupper opp mot hverandre og argumenterer med at de må si nei. Det er dypt, etisk problematisk og ingen selvfølge at en kun gjennomsnittlig helsesektor skal være kuttarena. 
Liv og helse er en menneskerett. 

Jevnlig påberoper Beslutningsforum seg behovet for "ytterligere studier" - til tross for at medikamentene er godkjent for salg i hele Europa. Dette er kun en måte å utsette utgiftene på og det koster menneskeliv!


Tunge, juridiske aspekter: 
Beslutnignsforum for nye metoder bryter internasjonale prinsipper om retten til helsehjelp og forsvarlighetskriteriet. Også omhandlet i doktorgradsavhandlingen til Anne Kjersti Befring: https://www.adlibris.com/no/bok/persontilpasset-medisin-9788205514164?gclid=Cj0KCQjw6eTtBRDdARIsANZWjYZK9rUh8qIWb6zC3NbXAU1GJL2uZwAdNdBO5-vsSulizQJELOpmPYkaAjQ4EALw_wcB

Dersom lovfestingen blir realitet akter vi å bringe den inn for ESA, der Norge allerede har lidd sviende nederlag både i NAV-saken og i flere barnevernssaker. 


Derfor må ikke Beslutningsforum for nye metoder lovfestes:
1) Beslutningsforum har vært i virke siden 2013, helt uten noen evaluering. En evaluering ble lovet av helseminister Bent Høie flere ganger, først i NRK under Ole Torps program okt 2013. Denne evalueringen må være et minimumskrav før en lovfesting. 

2) Beslutningsforum følger ingen forvaltningsregler: 
Ingen åpenhet, men hemmelige møter
Ingen klageadgang, men hemmelige priser
Ingen reelle forhandlinger med legemiddelindustrien: kun eposter og i høyden en telefonsamtale. 

3) Under høring i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget 30. april 2019 var samtlige organisasjoner og instanser svært negative og klart imot en lovfesting, fordi Beslutningsforum ikke tjener helsetjenestenes primære oppgave: å hjelpe syke folk å bli friske. 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/04/30/vender-tommelen-ned-for-a-lovfeste-beslutningsforum/

4) Beslutningsforum for nye metoder består av fire økonomisk ansvarlige toppbyråkrater som ikke har spisskompetanse innen de sakene de sitter og avgjør. I Danmark avgjøres slike saker av 36 fagråd med landets spisskompetente helsefolk. I Norge sitter fire som ikke har sett en pasient på flere tiår og avgjør folks liv og helse!

Argumentene er mange flere, men vi begrenser sakskomplekset til dette. 


Våre krav er:
Beslutningsforum for nye metoder må IKKE lovfestes før en grundig, og nøytralt utført evaluering av ordningen er gjennomført. 

Avgjørelsene om innføring av nye medikamenter bør overlates til helsefaglig spisskompetanse også i Norge, som i Danmark. 

Forhandlingene mellom myndigheter og legemiddelindustri må foregå på en profesjonell måte, og ikke som i dag. Bent Høie har signalisert felles-Nordisk samarbeid om forhandlinger. En slik modell vil gi større forhandlingskraft. 

Dagens tilstand er livsfarlig for alvorlig syke mennesker. 

Vi ønsker ingen lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder. 


Foreningen for rettferdig behandling    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foreningen for rettferdig behandling fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...