NEI til lagmannsrettens tilsidesettelse av kjennelsen i Eirik Jensen saken!

FB_IMG_1549360937282.jpgDette er en underskriftskampanje som skal sendes Riksadvokaten og Justisministeren før Høyesteretts behandling av anken i saken. Dette for å vise at det norske folk står bak Eirik Jensen, og at vi ikke støtter lagmannsrettens  tilsidesettelse av juryens kjennelse i ankesaken!

Denne avgjørelsen har fått mange til å betvile det norske rettsvesenet, og det er ikke slik det skal være! En jury er folkets dom, slik det har vært praktisert i mange år, denne avgjørelsen er et hån mot Eirik Jensen, juryen selv, og det norske folk! 

Dette kan ikke være en riktig avgjørelse og vi ønsker å vise dette med blant annet denne underskriftskampanjen her! 


Anne Athena Garcia- Sandtrøen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen