NEI til lagmannsrettens tilsidesettelse av kjennelsen i Eirik Jensen saken!

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Facebook