NEI til Israels deltagelse i Eurovision 2024

387488612_229922793458058_1177404376985151271_n_(1).jpg

Denne kampanjen skal avsluttes 21.des. kl. 21:00. Henviser videre til opprop "Utesteng Israel fra Eurovision" for flere signaturer på saken. Det er ikke behov for å signere begge opprop.

Link til opprop: https://www.opprop.net/utestengt_israel_fra_eurovision

Se "kunngjøringer" i oppropet her for nærmere informasjon om avslutning av opprop og signaturer sendt inn. 

 

****************************************************

 

Nylig publiserte Eurovision hvilke land som skal delta i 2024. Her var Israel valgt ut som ett av deltagerlandene. Eurovision er kanskje ikke noe alle følger med på, men det betyr ikke at denne kampanjen ikke er for deg. 

Israel-Palestina konflikten er et av de vanskeligste og lengste konfliktene vi har hatt i moderne tid, men dette er ikke et forsøk på å løse konflikten. Dette er et forsøk på å vise internasjonale organisasjoner og arrangementer at menneskeliv er menneskeliv, og at destruktiv og offensiv krig skal bli sanksjonert. Verden har vist sin støtte for det Palestinske folk gjennom egne arrangementer og demonstrasjoner, men vesten lukker øynene for oppslutningen som vises. Israel blir ikke sanksjonert. Politikken er viktigere enn menneskeliv.

I 2022 gikk Russland i krig med Ukraina, og svært kort tid etterpå ble det annonsert at Russland ble ekskludert fra Eurovision samme året. I 2023 var de fortsatt ekskludert fra konkurransen. Dette til tross for at Eurovision Song Contest fremmer seg som et apolitisk arrangement. Flertallet støtter denne avgjørelsen, ettersom land som fører krig, tortur eller okkupasjon trolig ikke hører hjemme i en konkurranse som skal styrke samhold og glede. Men da er det også svært dobbeltmoralsk at Eurovision nå tillater Israel å delta. Det er tydelig at ESC ikke er apolitisk når de selektivt velger hvem de skal være apolitiske ovenfor. 

Israel sine handlinger ovenfor det palestinske folk går imot menneskerettigheter, det går i mot menneskeverd. Det er barn, kvinner, unge og gamle som blir slaktet for hvert minutt som går. At slike forferdelige handlinger blir støttet opp av Eurovision gjennom inkludering i konkurransen er storpolitikk på sitt verste, og har ingenting med prinsipper eller apolitiske holdninger å gjøre. Det er ren forskjellsbehandling basert på hvem som er involvert og hvem man anser som offer. Det handler tydeligvis mer om hvem man ønsker å se som sin likemann og være alliert med, enn menneskeliv.

For til syvende og sist er ikke dette lenger et «forsvar» mot Hamas, dette er destruktiv krigføring som slakter alt den kommer over. Så lenge de fortsetter å drepe uskyldige, skal de fortsette å være like ekskluderte som andre krigførende land.

Er du enig i at Israel ikke bør være del av Eurovision 2024? Legg igjen en signatur her: https://www.opprop.net/utestengt_israel_fra_eurovision