Nei til Blokk i Hagebyen Horten

Hagebyen_kart.pngBakerigården_tegninger1.png                                Midt i "Hagebyen Horten" har Notting Hill AS fått kommunens JA til å rive Bakerigården fra 1800-tallet (Statsråd Johansens Gate 1) og bytte den ut med en ruvende 3 etg. blokk med 10m høyde. Eiendommen ligger midt i smørøyet av Hagebyens småhusbebyggelse med vedtekter om at området er regulert for nettopp småhusbebyggelse. Blir dette bygget oppført vil det skape presedens for senere saker. Hvilken byggesak/tomt blir den neste i Horten? Er du enig i at kommunen bør forholde seg til bestemmelsene i Hagebyen når nybygg skal oppføres? Da hadde vi (naboene til Bakerigården) satt stor pris om du signerer oppropet. Vi ønsker å legge press på Horten Kommune for at saken skal behandles på nytt, da vi mener det er gjort en rekke saksbehandlingsfeil. Nabovarsel som ikke er sendt ut, innsendte klager som ikke er tatt med i saksbehandlingen er noen av feilene. Vi ønsker at bygget skal justeres ned i høyde, i tråd med Statsforvalteren sin anbefaling til kommunen. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Torstein Brandseth fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...