Nei til hensynsløs boligfortetning - ja til å bevare kulturhistorie

Bomiljøene i Trondheim presses fra flere kanter, også på Sorgenfri ved Nidarvoll. Grunnet kommunens treghet har utbyggere i området nå fått tillatelse til å bygge i områder som vil være veldig ødeleggende for bomiljøet, før områdene kunne blitt satt som hensynssone kulturmiljø.  

Trehusbebyggelsen i området er fra 50- og 70-tallet, byantikvaren var på befaring i 2018 og uttalte at dette er ønskelig å få med i “hensynssone kulturmiljø” i Trondheim Kommunes byplan. Vi kontaktet byplanleggeren med dette Vi beboere i området må vente på rulleringen av arealplanleggingen, den skjer vanligvis hvert 4. år. Siste gang var i 2012-2013. Det er nå på høy tid med en gjennomgang av denne. Da vi kontaktet byplanleggeren per epost i fjor vinter, fikk vi høre at det ville bli en gjennomgang av dette etter valget i år. Det har ennå ikke skjedd noe på dette punktet. I går fikk vi nabovarsel om at det vil bli satt igang nybygging på en av tomtene i dette området, noe som vil ødelegge både dette historiske området, atmosfæren og miljøet. Skal det virkelig være slik at kommunens treghet gjør at det som burde være hensynssone kulturmiljø blir overkjørt av kjappe utbyggere med kapital som mål. Dette er galt, vi må kunne bevare noe av byens historie og atmosfære også i en by som Trondheim.  

Det er klart at vi skal ha nok boliger til alle. Det har lenge vært stor byggeaktivitet av leiligheter og boliger i Trondheim. Husprisene har gått ned eller stoppet å stige. Boligkrisen er over, nå må man komme i en naturlig rytme for videre boligutvikling, uten at det går ut over all vår kulturhistorie og miljøet i allerede eksisterende boligområder.

Nei til hensynsløs boligfortetting – nei til utbygging og endring av tomter i Baglervegen på Sorgenfri. Ja til å bevare noe av Trondheims kulturhistorie!


Styret i Baglervegen Borettslag, ved styremedlem Runa Unsgård, Ola Blokkum, beboer i Baglervegen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Styret i Baglervegen Borettslag, ved styremedlem Runa Unsgård, Ola Blokkum, beboer i Baglervegen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...