Nei til flytebryggeanlegg ved Holmen i Kilsund - Ja til trygg ferdsel og bevaring av naturverdier

Utbygger JBU Eeiendom AS har fått tillatelse av Arendal kommunes politikere til å legge ut et flytebryggeanlegg ved Holmen i Kilsund. Bryggeanlegget stikker over 50m ut i fjorden og dekker et areal på over et mål, og trafikk til/fra bryggeanlegget vil gå på tvers av all annen trafikk i området.

Dette flytebryggeanlegget er i konflikt med en frisk og levedyktig ålegresseng på ca 850 kvadratmeter som er oppvekstområde for mange ulike fiskearter, og jaktterreng for både fisk og fugler.
Informasjon om ålegressengen er kommet til etter første godkjennelse av reguleringen. Utbygger hadde ikke gjort nødvendige undersøkelser for å avdekke anleggets påvirkning på natur, noe de er pålagt å gjøre etter byggesaksforskriften.
Etablering av bryggeanlegget vil uvilkårlig ta livet av ålegressengen og således gjøre ubotelig skade på alt marint liv innerst i Kilsundfjorden.

Kilsundfjorden er smal, og trafikken er stor med både gjennomfart i Strømsund og trafikk til/fra Kilsund Service og Marina samt butikk og alle lokale brygger. Flytebryggeanlegget vil, uansett plassering, være et stort hinder for sikker ferdsel på sjøen samt adkomst til bensinstasjon og butikk.

Som avbøtende tiltak ift ålegresset ønsker nå utbygger å flytte bryggeanlegget mot nord, noe som forverrer situasjonen for driften av bensinstasjonen uten at det nevneverdig hjelper til på situasjonen for ålegressengen. Ei heller endrer det på sikkerhetsbildet på sjøen.

Kilsundfjorden er full av "myke" sjøfarende - barn, roende, padlere, badende, etc, og et stort bryggeanlegg ved Holmen vil skape et trafikkbilde som er direkte farlig for alle disse.

Det foreligger planer om et bryggeanlegg ved Vinkollvika, i gangavstand fra Holmen, som vil kunne betjene behovet for båtplasser for leilighetene på Holmen.
Dettte anlegget er ikke i konflikt med annen trafikk, og tilbyr en trygg havn for alle.
Det er også fullt mulig å benytte seg av båtplaser ved FMFs anlegg på Padda. Dette anlegget er allerede godkjent for utvidelse, og det vil støtte den lokale foreningen dersom flere blir betalende medlemmer.

Det er derfor ingen gode grunner til at det skal tillates etablering av et bryggeanlegg utenfor Holmen, og vi ber derfor Arendal kommunes politikere om at dette bryggeanlegget i sin helhet tas ut av reguleringsplanen.
Dersom oppropet får tilstrekkelig mange signaturer vil det bli sendt til kommunen som er forpliktet til å ta det med i sine vurderinger.


Hans Olav Sørensen, Elise Fjøsne Bech    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hans Olav Sørensen, Elise Fjøsne Bech fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...